Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św. Faustyny w Helenowie

Litania pokory

Jezu cichy i pokornego serca - Wysłuchaj mnie!

- od pragnienia, by być szanowanym - Wybaw mnie Panie!

- od pragnienia, by być kochanym ...

- od pragnienia, by być chwalonym ...

- od pragnienia, by obdarzano mnie czcią i zaszczytami...

- od pragnienia, by być więcej lubianym od innych ...

- od pragnienia, by zwracano się do mnie o radę ...

- od pragnienia, by być podziwianym ...

- od obawy, by nie być upokorzonym ...

- od obawy, by nie być lekceważonym ...

- od obawy, by nie być odrzuconym ...

- od obawy, by nie być oszukanym ...

- od obawy, by nie być zapomnianym ...

- od obawy, by nie być wyśmianym ...

- od obawy, by nie być obrażonym ...

- od obawy, by nie być podejrzanym ...

- od obawy, by nie być ostatnim ...

 

- aby inni byli bardziej kochani ode mnie - Daj mi łaskę pragnienia tego, Panie!

- aby inni mogli wzrastać w opinii świata, a ja abym mógł się umniejszać ...

- aby inni mogli być chwaleni, a o mnie aby się nie troszczono ...

- aby inni mogli być bardziej lubiani we wszystkim ...

- aby inni byli świętsi ode mnie, byle bym ja, na ile mogę, stał się świętym ...

- abym nienawidził wszelkiego grzechu, lecz pragnął świętości całym sercem ...

- abym zawsze pragnął poznać prawdę o sobie ...

- abym zawsze pragnął uznać prawdę o sobie ...

- abym zawsze pragnął żyć prawdą o sobie ...

- abym zawsze pragnął pokochać prawdę o sobie ...

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

- Jezu cichy i pokornego serca

- Uczyń serce moje według Serca Twego

 

Modlitwa: Obdarz mnie, Panie, ufnością, bym pokornie przyjmował to, czego zmienić nie mogę; daj, odwagę, bym zgodnie z Twoją wolą mocą łaski zmieniał to, co zmienić mogę; udziel mi mądrości, bym wsparty światłem Ducha Świętego umiał roztropnie, odróżniać zawsze jedno od drugiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.   

Msze święte

Niedziela:  9.00,  11.00  i  18.00.

 

W tygodniu:

Poniedziałek, Środa - Sobota: 18.00
Wtorek: 7.00    

(miesiące: V-VI-X-XI - godz.18.00)

 

Nabożeństwa:

* majowe i czerwcowe: po Mszy Świętej wieczornej;

* październikowe: godz.17.15.

 

Zapraszam do konfesjonału przed Mszami Świetymi,

a w środy od 17.00.

Kancelaria parafialna

JEST CZYNNA:

Poniedziałek, Czwartek i Piątek: godz. 17.00 - 17.30;

 

We wtorki – po Mszy porannej (do godz.8.30); 

V-VI, XI: godz. 17.00 - 17.30

 

We Środę - po Mszy Św. wieczornej (do godz. 19.30).

 

I-szy Piątek miesiąca: NIECZYNNA!

Budowa kościoła

Nr konta Parafii Św. Faustyny w Helenowie:

71 1240 6335 1111 0000 5134 6612