30 września do 7 października 2018

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(30.09.2018)

XXVI Niedziela Zwykła

900+ Zofię w 7 r. śm., Zygmunta i Stanisławę Kuźnickich
1100+ Juliana w 20 r. śm. i Wacławę Pawlak, Basię Czarnecką, dziadków Pawlaków i Chodkowskich, zm. z ich rodzin
1800+ Wacława, Feliksę, Edwarda, Janinę, Bogdana Jeznach
Poniedziałek1800Int. dziękcz. w 9 r. sakr. małż. Ewy i Sławomira Jasińskich z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, i ich bliskich
Wtorek700+ Anastazję i Stanisława Jeznach, i zm. z rodz.
1800+ Danutę Murawską w 12 r. śm.
Środa1800+ Aleksandra Andrzejewskiego
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Władysławę i Władysława Szymańskich
Sobota1800+ Mariana Gmurowskiego w 19 r. śm. i jego rodziców
Niedziela

(7.10.2018)

XXVII Niedziela Zwykła

900O zdrowie duszy i ciała dla Małgorzaty, o potrzebne łaski dla jej rodziny
1100+ Zofię i Piotra Jędrzejewskich

Chrzest: Wiktor Zawadka

1800W int. Ofiarodawców i Kwestarzy