Niedziela Męki Pańskiej, 5 kwietnia 2020

Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, bardzo wyjątkowy gdyż fizycznie nie będziemy mogli uczestniczyć w najważniejszych Liturgiach w Roku Kościelnym. Jest to dla nas wezwanie do ożywienia wiary i celebrowania zbawczych wydarzeń w naszych domach, w gronie rodzinnym z pomocą transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych.

W naszym kościele Liturgie Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty będą sprawowane o godz. 18.00. Zapraszam do udziału w nich przez transmisję na naszej stronie internetowej. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę kościół będzie otwarty od godz. 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.00 na indywidualną modlitwę z możliwością spowiedzi. Pamiętajmy, że w kościele nie może być więcej niż 5 osób jednocześnie. W tym czasie będzie też możliwość adoracji Pana Jezusa przez internet.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Także w Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwy nowennowe będziemy odmawiać od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego o godz. 15.00 a w pozostałe dni po Mszy św. Zapraszam do łączności duchowej i przez transmisję internetową.

W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów. Możemy to uczynić w gronie rodzinnym przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst modlitwy błogosławieństwa pokarmów jest na stoliku z gazetami a także na naszej stronie internetowej na końcu ogłoszeń.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz. 6.00, początek transmisji o godz. 5.45, (bez procesji i bez udziału wiernych) o godz. 11.00 i 18.00. W Poniedziałek Wielkanocny jak w niedziele.

Zapraszam na Msze do kościoła, wyłącznie rodzinę zamawiającą intencję mszalną. Na Mszy nie może być więcej niż 5 osób. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej codziennie z naszego kościoła przez stronę internetową parafii.

Jeśli ktoś ma zamówioną intencję Mszy św. w najbliższym czasie i wie, że nie będzie fizycznie w niej uczestniczyć, proszę o wiadomość telefoniczną lub sms (telefon parafialny: 665 405 100).

Będąc w stanie łaski uświęcającej można przyjąć Komunię duchowo, korzystając z wszelkich łask związanych z rzeczywistym i fizycznym przyjęciem Ciała Pańskiego w Komunii sakramentalnej na Mszy św.

Można przyjść do kościoła na indywidualną modlitwę dziś od godz. 15.00 do 17.00, w poniedziałek i wtorek od godz. 15.00 do 20.00, we środę od godz. 15.00 do 18.00 W tym czasie, z przerwą na Mszę o godz. 18.00, będzie też możliwość spowiedzi.

Dziękuję za ofiary złożone na kościół za pośrednictwem Kwestarzy a także w formie wpłat na konto parafialne.

Zachęcam do nabywania świec wielkanocnych, które znajdują się w kościele na stoliku z gazetami.

Na czas epidemii redaktor naszego Tygodnika diecezjalnego Idziemy prosi, aby nieodpłatnie skorzystać i pobrać na komputer wersję elektroniczna tygodnika. Przekażmy tę informację także innym, zachęcając do lektury naszych bliskich czy znajomych.

Kancelaria zostaje zamknięta. Sprawy kancelaryjne możemy omawiać telefonicznie. Jedynie w sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

Pamiętajmy o codziennym różańcu o godz. 20.30 w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc  i łaskę nawrócenia.

Bardzo proszę o maksymalne izolowanie się osób będących w grupach podwyższonego ryzyka a pozostałych o poważne potraktowanie apeli o pozostanie w domach i nie narażanie na zakażenie siebie lub innych.

Niech Dobry Bóg oddali od nas epidemię i wszelkie nieszczęścia, wypełni serca pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

 

12 kwietnia 2020, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku. Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie. Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli  na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.