18 do 25 listopada 2018 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(18.11.2018)

XXXIII Niedziela Zwykła

900+ Józefę i Józefa Jeznach
1100+ Zofię, Józefa, Stanisława i Jana Roguskich, Stefanię i Pawła Waś
1800Msza listopadowa za zmarłych
Poniedziałek1800Msza listopadowa za zmarłych
Wtorek1800Msza listopadowa za zmarłych
Środa1700Int. dziękcz. w 80 r. ur. Zofii Broma z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej, i św. Faustyny dla Jubilatki i Jej Bliskich
1800Msza listopadowa za zmarłych
Czwartek1800Msza listopadowa za zmarłych                                        i zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Msza listopadowa za zmarłych
Sobota1700Int. dziękcz. w 70 r. ur. Teresy Dąbrowskiej z prośbą o zdrowie, błog. Boże i opiekę Matki Bożej, i św. Faustyny dla Jubilatki i Jej Bliskich
1800Msza listopadowa za zmarłych
Niedziela

(25.11.2018)

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

900+ Mariannę w 15 r. śm. i Stanisława Karaśkiewicz i ich rodziców
1100+ Stanisławę i Stanisława Przybyszów
1800Msza listopadowa za zmarłych

11 do 18 listopada 2018 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(11.11.2018)

XXXII Niedziela Zwykła

900+ Irenę w 5 r. śm. i Władysława Nerło,

i zm. z rodz.

1100+ Walerię, Władysława, Zygmunta i Jerzego Rosłon
1800Msza listopadowa za zmarłych
Poniedziałek1800Msza listopadowa za zmarłych
Wtorek1700Iwonę Szczęsną w mieś. po śm.
1800Msza listopadowa za zmarłych
Środa1800Msza listopadowa za zmarłych
Czwartek1800Msza listopadowa za zmarłych                                        i zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Msza listopadowa za zmarłych
Sobota1700Int. dziękcz. w 18 r. ur. Dawida Jeznacha z prośbą o błog. Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie
1800Msza listopadowa za zmarłych
Niedziela

(18.11.2018)

XXXIII Niedziela Zwykła

900+ Józefę i Józefa Jeznach
1100+ Zofię, Józefa, Stanisława i Jana Roguskich, Stefanię i Pawła Waś
1800Msza listopadowa za zmarłych

Od 4 do 11 listopada 2018 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(4.11.2018)

XXXI Niedziela Zwykła

900W intencji Ofiarodawców i Kwestarzy
1100+ Sławomira Milczarka w 2 r. śm.

Chrzest: Łucja Wojda

               Filip Karczmarczyk

1800Msza listopadowa za zmarłych
Poniedziałek1700+ Andrzeja Sobczaka w miesiąc po śm.
1800Msza listopadowa za zmarłych
Wtorek1800Msza listopadowa za zmarłych
Środa1800Msza listopadowa za zmarłych
Czwartek1800Msza listopadowa za zmarłych i zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Msza listopadowa za zmarłych
Sobota1700+ Zofię Sienkiewicz w miesiąc po śm.
1800Msza listopadowa za zmarłych i wypominki roczne
Niedziela

(11.11.2018)

XXXII Niedziela Zwykła

900+ Irenę w 5 r. śm. i Władysława Nerło, i zm. z rodz.
1100+ Walerię, Władysława, Zygmunta i Jerzego Rosłon
1800Msza listopadowa za zmarłych

28 października do 4 listopada 2018 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(28.10.2018)

XXX Niedziela Zwykła

900+ Stanisława w 30 r. śm. I Mariannę Karaśkiewicz, i ich rodziców
1100+ Krystynę Dźwigała w 2 r. śm.
1800+ Ryszarda Gontarek
Poniedziałek1800+ Stanisławę w 5 r. śm. i Bolesława Jagodzińskich
Wtorek1800O potrzebne łaski dla rodziny Iwony i Dariusza
Środa1800+ Danutę Zych w 9 r. śm.
Czwartek

Uroczystość Wszystkich Świętych

900+ Halinę, Lucjana, Zofię, Stanisława Michałowskich, Wiktorię i Bronisława Sulejewskich
1100Msza listopadowa za zmarłych
1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek900+ Krystynę, Stanisława, Zofię, Józefa, Henryka, Zofię, Józefa, zm. krewnych i znajomych
1800Msza listopadowa za zmarłych
Sobota1600Ślub: Patrycja Klos i Mateusz Prykiel
1800Msza listopadowa za zmarłych
Niedziela

(4.11.2018)

XXXI Niedziela Zwykła

900W intencji Ofiarodawców i Kwestarzy
1100+ Sławomira Milczarka w 2 r. śm.

Chrzest: Łucja Wojda

1800Msza listopadowa za zmarłych

21 – 28 października 2018

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(21.10.2018)

XXIX Niedziela Zwykła

900+ Jerzego Jaroszewskiego
1100+ Marię i Edwarda Lewandowskich
1800+ Helenę i Józefa Rajskich
Poniedziałek1800+ Józefa Dumałę, Dariusza Pietrzaka,                       c.r. Dumałów, Grabowskich i Pietrzaków
Wtorek1800+ Katarzynę, Czesława i Jana Koziej, Franciszkę i Bronisława Haczuk
Środa1800+ Tadeusza i Dariusza Bienias, Dorotę Paderewską
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Jana, Janinę i Kamilę Kulik
Sobota1500Ślub: Natalia Rudzińska i Jakub Pach
 1800+ Zygmunta, Zofię i Józefa Więch, Stanisława i Rozalię Roguskich, Mariannę Kuk, zm. z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące
 1900Ślub: Natalia Szymańska i Mateusz Jeznach
Niedziela

(28.10.2018)

XXX Niedziela Zwykła

900+ Stanisława w 30 r. śm. I Mariannę Karaśkiewicz, i ich rodziców
1100+ Krystynę Dźwigała w 2 r. śm.
1800+ Ryszarda Gontarek

14 – 21 października 2018 rok

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(14.10.2018)

XXVIII Niedziela Zwykła

900+ Jadwigę i Stanisława Brodackich
1100+ Jadwigę Kamińską

Chrzest: Agata Gmurowska

1800+ Zdzisława Zycha
Poniedziałek1800+ Janinę i Tadeusza Rajskich, i ich rodziców
Wtorek1800+ Henryka Brzezińskiego
Środa1800+ Krystynę Matusiak – Jeznach
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Igora Jasińskiego i Mariana Jeznacha
Sobota1800+ Władysława i Michalinę Dylewskich

w 18 r. śm.

Niedziela

(21.10.2018)

XXIX Niedziela Zwykła

900+ Jerzego Jaroszewskiego
1100+ Marię i Edwarda Lewandowskich
1800+ Helenę i Józefa Rajskich

30 września do 7 października 2018

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(30.09.2018)

XXVI Niedziela Zwykła

900+ Zofię w 7 r. śm., Zygmunta i Stanisławę Kuźnickich
1100+ Juliana w 20 r. śm. i Wacławę Pawlak, Basię Czarnecką, dziadków Pawlaków i Chodkowskich, zm. z ich rodzin
1800+ Wacława, Feliksę, Edwarda, Janinę, Bogdana Jeznach
Poniedziałek1800Int. dziękcz. w 9 r. sakr. małż. Ewy i Sławomira Jasińskich z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, i ich bliskich
Wtorek700+ Anastazję i Stanisława Jeznach, i zm. z rodz.
1800+ Danutę Murawską w 12 r. śm.
Środa1800+ Aleksandra Andrzejewskiego
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Władysławę i Władysława Szymańskich
Sobota1800+ Mariana Gmurowskiego w 19 r. śm. i jego rodziców
Niedziela

(7.10.2018)

XXVII Niedziela Zwykła

900O zdrowie duszy i ciała dla Małgorzaty, o potrzebne łaski dla jej rodziny
1100+ Zofię i Piotra Jędrzejewskich

Chrzest: Wiktor Zawadka

1800W int. Ofiarodawców i Kwestarzy

Intencje mszalne od 23 do 30 września 2018

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(23.09.2018)

XXV Niedziela Zwykła

900+ Janinę, Hieronima, Sylwestra, Ireneusza Król i zm. z rodz.
1100+ Stanisława Borowego w 20 r. śm.
1800+ Genowefę i Henryka Kielak
Poniedziałek1800Int. dziękcz. w 5 r. sakr. małż. Joanny i Pawła Orych z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, i ich dzieci Gabrysi i Weroniki
Wtorek700Za Parafian
Środa1800+ Teresę Andrzejewską w 1 r. śm.
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Józefa i Mariannę Piankowskich
Sobota1800+ Apolonię i Edwarda Orych
Niedziela

(30.09.2018)

XXVI Niedziela Zwykła

900+ Zofię Kuźnicką w 7 r. śm.
1100+ Juliana w 20 r. śm. i Wacławę Pawlak, Basię Czarnecką, dziadków Pawlaków i Chodkowskich, zm. z ich rodzin
1800+ Wacława, Feliksę, Edwarda, Janinę, Bogdana Jeznach

Intencje Mszy Świętych od 3 do 10 czerwca 2018 r.

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(3.06.2018)

900+ Zofię, Tadeusza i Jerzego Skarżyńskich
1100W int. Ofiarodawców i Kwestarzy
1800Int. dziękcz. w 18 r. ur. Kingi Jeznach z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Św. i opiekę Matki Bożej i św. Faustyny
Poniedziałek1800+ Krystynę Matusiak – Jeznach
Wtorek1800+ Eugeniusza Zabłockiego w 10 r. śm.
Środa1800+ Walentynę i Jana Borowych
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Msza Wypominkowa Roczna
Sobota1630Ślub: Barbara i Dariusz Karłowscy
1800+ Janinę Drążewską
Niedziela

(10.06.2018)

900+ Aleksandra w 10 r. śm., Czesławę i Stanisława Wrzosek
1100Int. dziękcz. w 18 r. ur. Damiana Orzechowskiego z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Św. i opiekę Matki Bożej i św. Faustyny
1800Wacławę Pawlak i Basię Czarnecką w 26 r. śm. Juliana Pawlak, dziadków Chodkowskich i Pawlaków i zm. z ich rodzin.

 

Intencje od 20 maja 2018

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(20.05.2018)

Zesłanie Ducha Świętego

900+ Franciszka i Czesławę Kuźnickich
1100W int. Dzieci przyjmujących I Komunię Św.

i ich Rodzin

1800+ Antoniego i Irenę Piankowskich
Poniedziałek1800+ Walerię, Władysława, Zygmunta, Jerzego Rosłon, Zygmunta Popławskiego
Wtorek1800+ Zofię i Czesława Waś
Środa1800+ Mariannę i Piotra Rudzińskich, Zofię Banaszek
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800O zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny
Sobota1600Ślub: Beata Błachut i Artur Beczek
1800+ Janinę Drążewską w 1 r. śm.
Niedziela

(27.05.2018)

Uroczystość Najświętszej Trójcy

900+ Grzegorza Górskiego
1100W int. Dzieci przeżywających rocznicę                 I Komunii Św. i ich Rodzin
1800+ Ryszarda i Aleksandra Orych