Od 16 do 23 maja 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(05.16.2021)

Niedziela Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość

900+ Zofię i Czesława Waś
1100+ Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię, Pawła i Henryka Waś
1800+ Jadwigę i Stanisława Brodackich
Poniedziałek1700+ Halinę Modzelewską w mieś. po śm.
1800+ Mariana Kostrzewa
Wtorek1800+ Walerię i Władysława Rosłon
Środa1700+ Józefę Strońską w mieś. po pogrzebie
1800+ Zygmunta Jeznacha i zm. z rodz.
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Lucynę i Henryka Kielak, i zm. z rodz.
Sobota1800+ Grzegorza Zych
Niedziela

(05.23.2021)

Niedziela, Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość

900+ Agnieszkę i Stanisławę
1100+ Mariannę, Jerzego i Dariusza Antczak
1800+ Annę Berta

Od 9 do 16 maja 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(05.09.2021)

VI Niedziela Wielkanocna

900+ Stanisława Wrzoska, Stanisława, Czesławę i Roberta Rucińskich
1100+ Stanisławę i Aleksandra Baranowskich, i ich rodziców oraz Aleksandrę i Tadeusza Gawińskich
1800+ Stanisława i Halinę Modzelewskich, Grzegorza Górskiego
Poniedziałek1800+ Elżbietę i Wiktora Jurewicz
Wtorek1700+ Marię Kontowską w mieś. po śm.
1800+ Władysława Jeznacha w 23 r. śm.
Środa1800+ Jana Chacińskiego
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Wypominki roczne
Sobota1800+ Franciszka i Czesławę Kuźnickich, i ich rodziców
Niedziela

(05.16.2021)

Niedziela Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość

900+ Zofię i Czesława Waś
1100+ Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię, Pawła i Henryka Waś
1800+ Jadwigę i Stanisława Brodackich

Od 2 do 9 maja 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(05.02.2021)

V Niedziela Wielkanocna

900+ Jana i Stanisławę Kostrzewa
1100+ Stefana Rolka i rodziców

Chrzest: Julia Świerczewska

1800O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy
Poniedziałek

(05.03.2021)

Najśw. Maryi Panny Królowej Polski

900+ Elżbietę i Wacława Żebrowskich
1100Int. dziękcz. w 13 r. ur. Dominika Pisarka z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilata i całej rodziny
1800+ Stanisława w 2 r. śm. i Jadwigę Szczęsnych, Stefanię i Marcina Wojdyna
Wtorek1800+ Stanisława, Jana i Stanisławę Czeredys
Środa1700+ Dawida Jaeger w mieś. po śm.
1800Int. dziękcz. w 15 r. sakr. małż. Katarzyny i Rafała Jurewicz z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci i wszystkich bliskich
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Dominika Kamińskiego
Sobota1800+ Stanisława Drążewskiego, Stanisłwę i Stanisława Przybysz
Niedziela

(05.09.2021)

VI Niedziela Wielkanocna

900+ Stanisława Wrzoska, Stanisława, Czesławę i Roberta Rucińskich
1100+ Stanisławę i Aleksandra Baranowskich, i ich rodziców oraz Aleksandrę i Tadeusza Gawińskich
1800+ Stanisława i Halinę Modzelewskich, Grzegorza Górskiego

Od 25 kwietnia do 2 maja 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(04.25.2021)

IV Niedziela Wielkanocna

900+ Stefana Bucio w 13 r. śm.
1100Int. dziękcz. w 20 r. sakr. małż. Beaty i Piotra Przybysz z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny oraz zdrowie dla Jubilatów, ich dzieci i bliskich
1800+ Mariana Śmiecińskiego w 10 r. śm.
Poniedziałek1800+ Irenę Jagodzińską
Wtorek700Za Parafian
Środa1800+ Jerzego Filipowicza w 25 r. śm.
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Czesława Wojda w 5 r. śm.
Sobota1800+ Ireneusza Król i Marcina Jarzębskiego w 16 r. śm.
Niedziela

(05.02.2021)

V Niedziela Wielkanocna

900+ Jana i Stanisławę Kostrzewa
1100+ Stefana Rolka i rodziców
1800O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy

Od 18 do 25 kwietnia 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(04.18.2021)

III Niedziela Wielkanocna

900+ Mariana Kucharskiego, Jana, Wiktorię i Małgorzatę Winkler
1100+ Stanisławę w 6 r. śm. i Mariana Szczęsnych oraz ich rodziców
1800+ Jana i Janinę Jaczewskich, Tadeusza i Franciszkę Niewiarowskich
Poniedziałek1800+ Krzysztofa Księżyka
Wtorek700Za Parafian
Środa1700+ Henryka Waś w mieś. po śm.
1800+ Genowefę Majewską
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Janinę i Jana Gmurowskich
Sobota1800+ Zbigniewa Burdelasa w 18 r. śm., jego rodziców i teściów oraz Grzegorza Jóźwiaka
Niedziela

(04.25.2021)

IV Niedziela Wielkanocna

900+ Stefana Bucio w 13 r. śm.
1100Int. dziękcz. w 20 r. sakr. małż. Beaty i Piotra Przybysz z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny oraz zdrowie dla Jubilatów, ich dzieci i bliskich
1800+ Mariana Śmiecińskiego w 10 r. śm.

Od 11 do 18 kwietnia 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(04.11.2021)

Niedziela Miłosierdzia Bożego

900+ Agnieszkę Błachut
1100+ Konstantego Mackiewicza i Małgorzatę Chacińską
1800+ Dariusza Antczaka
Poniedziałek1800+ Kazimierza w 13 r. śm., Helenę i Józefa Baranowskich
Wtorek700Za Parafian
Środa1800+ Janinę i Edwarda Jeznach
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Int. dziękcz. w 3 r ur. Marcela Błachut z prośbą o błog. Boże, zdrowie i szczęśliwe dzieciństwo oraz wszelkie łaski dla całej rodziny
Sobota1800+ Jerzego Jaroszewskiego i zm. z rodz.
Niedziela

(04.18.2021)

III Niedziela Wielkanocna

900+ Mariana Kucharskiego, Jana, Wiktorię i Małgorzatę Winkler
1100+ Stanisławę w 6 r. śm. i Mariana Szczęsnych oraz ich rodziców
1800+ Jana i Janinę Jaczewskich, Tadeusza i Franciszkę Niewiarowskich

Od 4 do 11 kwietnia 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(04.04.2021)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

600Za Parafian
1100+ Zenona Jocz i zm. z rodz.
1800+ Mariusza – Adama i Jana Rajskich
Poniedziałek

w oktawie Wielkanocy

900+ Adama Bieguńskiego
1100Int. dziękcz. w 90 r. urodzin Leokadii Kostrzewa z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatki i jej bliskich
1230O błog. Boże dla Łucji Zych, przyjmującej Chrzest i dla jej rodziny
1800+ Mariana i Barbarę Rzempołuch, i zm. z rodziny oraz Henryka Waś
Wtorek700+ Szymona i Mariannę Jeznach
Środa1700+ Ireneusza Gębicza w mieś. po śm.
1800Int. dziękcz. w 65 r. urodzin Elżbiety Gontarek z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatki i jej bliskich
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Wypominki roczne
Sobota1700+ Hannę Stanisławską w mieś. po pogrzebie
1800+ Piotra i Zbigniewa Koszewskich
Niedziela

(04.11.2021)

Niedziela Miłosierdzia Bożego

900+ Agnieszkę Błachut
1100+ Konstantego Mackiewicza i Małgorzatę Chacińską
1800+ Dariusza Antczaka

Od 28 marca do 4 kwietnia 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(28.03.2021)

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

900+ Czesławę i Franciszka Kuźnickich
1100+ Mariannę w 8 r. śm. i Jana Brzezickich, i ich rodziców
1800+ Jadwigę, Henryka i Andrzeja Banaszek
Poniedziałek1800+ Zdzisława Potęgę
Wtorek1800+ Dariusza Pietrzaka w 9 r. śm.
Środa1800+ Franciszkę, Józefę, Józefa i Józefa
Czwartek1800

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Piątek1800

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota1930

WIGILIA PASCHALNA

Niedziela

(04.04.2021)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

600Za Parafian
1100+ Zenona Jocz i zm. z rodz.
1800+ Mariusza – Adama i Jana Rajskich

Od 21 do 28 marca 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(21.03.2021)

V Niedziela Wielkiego Postu

900+ Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię i Pawła Waś
1100+ Genowefę i Mariana Wilimów, i zm. z rodz
1800+ Halinę, Lucjana, Zofię i Stanisława Michałowskich, Wiktorię i Bronisława Sulejewskich, Czesława Burdelasa
Poniedziałek1000+ Mariannę i Waldemara Stasiak, Jana i Mariannę Kostrzewa
1800+ Józefa, Mariannę, Henryka, Janusza i Grażynę Piankowskich
1930+ Józefę, Bronisława, Andrzeja i Jana Sulewskich
Wtorek1000Za Parafian
1800Int. dziękcz. w 18 r. ur. Dawida Rzęsy z prośbą o Błog. Boże, Światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie
1930+ Lucjana i Bogusława Kielak
Środa1000O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Chrześniaków i ich rodzin
1800+ Jerzego Żebrowskiego
1930+ Józefa, Mariannę, Janusza, Henryka i Grażynę Piankowskich
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Wojciecha Jeznacha w 2 r. śm.
Sobota1700+ Mirosława Piątkowskiego w mieś. po śm.
1800+ Zofię i Mariana Stefaniak
Niedziela

(28.03.2021)

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

900+ Czesławę i Franciszka Kuźnickich
1100+ Mariannę w 8 r. śm. i Jana Brzezickich, i ich rodziców
1800+ Jadwigę, Henryka i Andrzeja Banaszek

Od 14 do 21 marca 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(14.03.2021)

IV Niedziela Wielkiego Postu

900+ Grzegorza Jóźwiaka w 14 r. śm., Honoratę, Zbigniewa, Kazimierza Burdelasów
1100+ Stanisława Wrzoska w 4 r. śm., Czesławę i Stanisława Rucińskich w 13 r. śm.

Chrzest: Kamil Praski

1800+ Ryszarda Kycia w 3 r. śm. i jego rodziców
Poniedziałek1800+ Jakuba Broma
Wtorek700+ Henrykę Stefaniuk w 32 r. śm.
Środa1700+ Irenę Jagodzińską w mieś. po śm.
1800+ Zygmunta Kuźnickiego w 27 r. śm.
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Józefę i Józefa Jeznach, i zm. z rodz. oraz Józefę Wiśniewską
Sobota1800+ Helenę, Józefa i Zdzisława Uchto
Niedziela

(21.03.2021)

V Niedziela Wielkiego Postu

900+ Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię i Pawła Waś
1100+ Genowefę i Mariana Wilimów, i zm. z rodz
1800+ Halinę, Lucjana, Zofię i Stanisława Michałowskich, Wiktorię i Bronisława Sulejewskich, Czesława Burdelasa