CHRZEST ŚWIĘTY

  • akt urodzenia dziecka (USC – odpis) – przynosimy najpóźniej 2 tygodnie przed datą chrztu;
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia i miejsce zamieszkania – mają być: wierzący i praktykujący, przyjęli Sakrament Bierzmowania);
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary;
  • jesli chrzest u nas ma być dziecka, którego Rodzice mieszkają w innej parafii – konieczne jest pozwolenie tamtejszego Proboszcza na chrzest w naszej parafii.
  • Proszę przemyśleć decyzję o chrzcie własnego dziecka – prosząc o chrzest podejmujecie Państwo ZOBOWIĄZANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  za Jego wychowanie w wierze Kościoła Katolickiego!
  • Przypomne tylko, że wychowujemy PRZYKŁADEM WŁASNEGO ŻYCIA!!!