XXIII Niedziela zwykła, 6 września 2020

Gościmy dziś siostrę Katarzynę z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, która zapozna nas z Apostolatem Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu.

Dziś po Mszach św. odbędzie zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

Zapraszam dziś o godz. 17.00 na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, po którym będzie cicha adoracja Najśw. Sakramentu do Mszy wieczornej.

Serdeczne Bóg zapłać naszym Siostrom i Braciom, którzy wczoraj poświęcili prawie trzy godziny na sprzątanie terenu wokół kościoła po pracach elewacyjnych. Prace przy elewacji kościoła zostały zakończone. W przyszłą niedzielę przedstawię sprawozdanie z wykonanych prac.

Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W najbliższy wtorek, 8 września, przypada jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Msza św. w tym dniu o godz. 18.00.

Zapraszam rodziców dzieci komunijnych z klasy III na spotkanie w kościele we wtorek o godz. 19.00.

W przyszłą niedzielę modlitwą i ofiarą na tacę wspieramy nasze Seminarium Duchowne.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos,i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XXI Niedziela zwykła, 23 sierpnia 2020

Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tzw. poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać. Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.

W poniedziałek, 24 sierpnia, w liturgii przypada święto Świętego Bartłomieja, Apostoła. Tradycja głosi, że zaniósł Ewangelię aż do Indii, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

W środę przeżywamy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Święty Jan Paweł II mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”.

W sobotę, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo Świętego Jana Chrzciciela. Tego dnia będziemy prosili go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w naszym całym narodzie.

Ze względu na to wspomnienie Msza za przyczyną św. Michała Archanioła będzie we wtorek o godz. 7.00.

W związku z wykonywaniem elewacji kościoła bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie wokół kościoła.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos,i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

24 VIII – św. Bartłomiej Apostoł (†około 70), powołany przez Pana Jezusa do grona Dwunastu.

27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna (354-430), która swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła jego nawrócenie.

28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; doktor Kościoła.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XX Niedziela zwykła, 16 sierpnia 2020

W sobotę, 22 sierpnia, będziemy przeżywali wspomnienie Maryi Królowej. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego.

Trwa sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez takie osoby decyzji o leczeniu odwykowym. Podejmujmy w tej kwestii osobistą modlitwę i konkretne działania.

W związku z wykonywaniem elewacji kościoła bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie wokół kościoła.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos, i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), prezbiter, polski dominikanin, który poświęcił się misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie było wypełnione czcią do Matki Bożej.

20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i doktor Kościoła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”.

21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XIX Niedziela zwykła, 9 sierpnia 2020

W sobotę, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Już w V wieku obchodzono w Kościele święto Wniebowzięcia właśnie 15 sierpnia. Msze Święte w naszym kościele w porządku niedzielnym.

W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione. W tę uroczystość dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym Maryja osiąga pełnię zbawienia.

W tę maryjną uroczystość przeżywamy 100 rocznicę „Cudu nad Wisłą” z 1920 roku. Zachęcam do zapoznania się z programem uroczystości jubileuszowych, znajdującym się w gablocie przy bramie kościoła, i wzięcia w nich udziału.

Włączając się w diecezjalną modlitwę przed 100 rocznicą „Cudu nad Wisłą” zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu we środę i czwartek po Mszy św. do godz. 21.00. Z piątku na sobotę będzie adoracja całonocna (po Mszy w piątek 14 sierpnia do godz. 8.00 w sobotę 15 sierpnia). Bardzo proszę o wpisywanie się na listę, znajdującą się w kościele na stoliku z gazetami, aby zapewnić stałą obecność osób modlących się w nocy przed Jezusem Eucharystycznym.

W związku z wykonywaniem elewacji kościoła bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie wokół kościoła.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos,i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

10 VIII – św. Wawrzyniec (†258), diakon i męczennik.

11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica, która idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.

14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański kapłan i męczennik obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XVIII Niedziela zwykła, 2 sierpnia 2020

Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc dla nas szczególny tak pod względem religijnym, jak i historycznym. Włączmy się też w wielką modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa czy narkomanii kogoś bliskiego, znajomego warto ofiarować Panu Bogu czasową lub całkowitą abstynencję. Naszym orędownikiem w modlitwie o trzeźwość jest Święty Maksymilian Maria Kolbe.

W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Przypominamy, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

Dziś o godz. 17.00 zapraszamy na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca.

We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya. Przez jego wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej.

W czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego. W Kościele obchodzone jest już od VI wieku, a w Polsce znane od XI wieku. Fakt przemienienia pozwala Apostołom i nam zrozumieć, jak niepełne są nasze wyobrażenia o Bogu. To lekcja pokory wobec majestatu Bożej potęgi. Przemienienie Pańskie to święto radości i nadziei, że przyjdzie czas, kiedy Pan odmieni nas wszystkich.

W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, co uczynimy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu o godz. 18.00.

Od dziś do 7 sierpnia ks. Proboszcz będzie na urlopie. W tym czasie posługę kapłańską w naszym kościele będzie pełnił ks. Karol Wejda. W pilnych sprawach proszę dzwonić na numer telefonu 665 405 100

W związku z wykonywaniem elewacji kościoła bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie wokół kościoła.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos,i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów, który do dziś szerzy Ewangelię przez głoszenie słowa i świadectwo życia.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XVII Niedziela zwykła, 26 lipca 2020

Dziś po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów.

We środę 29 lipca w czasie Mszy o godz. 18.00 będziemy przyzywali szczególnego orędownictwa św. Michała Archanioła.

W najbliższy piątek, 31 lipca, udam się do chorych. Proszę o zgłaszanie do czwartku osób, które pragną przyjąć Komunię Św. w domu.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Ze szczególną czcią zwracamy się ku Niepokalanemu Sercu Matki. Podczas różańca o godz. 17.15 powierzymy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność.

W sobotę, 1 sierpnia, mija 76. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Poległym za wolność Ojczyzny jesteśmy winni naszą modlitewną pamięć. O godz. 17.00 włączymy dzwony naszego kościoła. Niech ta chwila będzie czasem modlitwy za poległych żołnierzy i wszystkie ofiary Powstania Warszawskiego.

W niedzielę, 2 sierpnia, przypada odpust Porcjunkuli, związany z osobą Świętego Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim przynajmniej modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust ten można uzyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Skorzystajmy z tej nadzwyczajnej łaski darowania kar doczesnych za grzechy odpuszczone w sakramencie pojednania, a jeszcze przez nas nienaprawione.

W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 zapraszamy na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca.

Zachęcam do składania intencji na nowenny do św. Józefa w poniedziałek i do Matki Bożej Nieustającej pomocy we środę.

Od 3 do 7 sierpnia udam się na kilka dni urlopu. W tym czasie posługę kapłańską w naszym kościele będzie pełnił ks. Karol Wejda. Jeśli planujemy jakieś sprawy kancelaryjne bardzo proszę o załatwienie ich w najbliższym tygodniu.

W związku z wykonywaniem elewacji kościoła bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie wokół kościoła.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos,i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.

31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański.

1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XVI Niedziela zwykła, 19 lipca 2020

Niech czas wakacji sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni.

W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Patronuje Ona Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.

W czwartek, 23 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy).

W piątek 24 lipca, wspominamy św. Kingę (1234-1292), córkę króla węgierskiego Beli IV, żonę polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich.

W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy.

Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach.

Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii odbędzie się w sobotę po Mszy wieczornej a także w niedzielę po każdej Mszy św.

Zachęcam do składania intencji na nowenny do św. Józefa w poniedziałek i do Matki Bożej Nieustającej pomocy we środę.

W związku z wykonywaniem elewacji kościoła bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie wokół kościoła.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos, i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XV Niedziela zwykła, 12 lipca 2020

Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

W czwartek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła.

Matka Boża objawiła szkaplerz generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach.

Trwa wykonywanie elewacji kościoła. Prace potrwają do końca wakacji. Bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie wokół kościoła.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos, i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

13 lipca – Święci Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Benedykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier.

15 lipca – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XIV Niedziela zwykła, 5 lipca 2020

Dziś o godz. 17.00 zapraszam na dziękczynne nabożeństwo Eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca.

Wczoraj 8 dzieci przyjęło pierwszy raz Pana Jezusa w Komunii Św.. Do piątku będą przeżywały biały tydzień. Módlmy się za nie i ich rodziny aby ten czas umacniał w nich wiarę, nadzieję i miłość.

Trwa wykonywanie elewacji kościoła. Prace potrwają do końca wakacji. Bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie wokół kościoła.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos, i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Przeżywamy czas wakacyjno – urlopowy. Życzymy wszystkim udanego, radosnego, bezpiecznego wypoczynku. Prosimy o umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Sami też nie zaniedbujmy korzystania z tego bezcennego Daru Boga.

Pamiętajmy też, że zwiedzając obiekty sakralne a tym bardziej idąc na Mszę św. powinniśmy zachować szacunek dla miejsca świętego przez właściwy ubiór i odpowiednie zachowanie.

Sołtys wsi Helenów razem z Radą Sołecką zapraszają mieszkańców Helenowa na zebranie wiejskie dotyczące przekierowania części funduszu sołeckiego 2020 oraz w sprawie udzielania informacji dotyczących rozpoczęcia budowy ronda na skrzyżowaniu ulicy Witosa z Boryny. Zebranie odbędzie się w piątek, 10 lipca o godz. 19.00 w Kawiarence Parafialnej.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.

8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.

11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XIII Niedziela zwykła, 28 czerwca 2020

Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak nadal pamiętajmy o wynagradzaniu Bożemu Sercu za popełniane grzechy, za wszelkie zniewagi i nasze braki w wierze, nadziei i miłości. Zapraszam na ostatnie nabożeństwa do Serca Pana Jezusa dziś o godz. 17.30, w poniedziałek i wtorek po Mszy o godz. 18.00.

Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek podczas Mszy Świętej dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata, co uczynimy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30. Msza Święta wynagradzająca Bożemu Sercu o godz. 18.00. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Serdecznie zapraszam na pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 17.15 i Mszę o godz. 18.00.

W piątek 3 lipca od godz. 8.00, z zachowaniem zasad sanitarnych, chcę udać się z Komunią św. do chorych. Jeśli są osoby chore i starsze, które pragną przyjąć Pana Jezusa w domu, to proszę o zgłaszanie ich do czwartku włącznie.

Wczoraj 3 dzieci przyjęło pierwszy raz Pana Jezusa w Komunii Św.. Do piątku będą przeżywały biały tydzień. Módlmy się za nie i ich rodziny aby ten czas umacniał w nich wiarę, nadzieję i miłość.

W sobotę ostatnia grupa dzieci przyjmie I Komunię Św. Otoczmy te dzieci i ich rodziny naszą serdeczną modlitwą.

W niedzielę, 5 lipca, o godz. 17.00 zapraszam na dziękczynne nabożeństwo Eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca.

Trwa wykonywanie elewacji kościoła. Prace potrwają do końca wakacji. Bardzo proszę o zachowanie szczególnej ostrożności na terenie wokół kościoła.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos, i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zapraszam do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc  i łaskę nawrócenia.

Rozpoczęły się wakacje. Życzymy wszystkim udanego, radosnego, bezpiecznego wypoczynku. Prosimy o umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Sami też nie zaniedbujmy korzystania z tego bezcennego Daru Boga.

Pamiętajmy też, że zwiedzając obiekty sakralne a tym bardziej idąc na Mszę św. powinniśmy zachować szacunek dla miejsca świętego przez właściwy ubiór i odpowiednie zachowanie.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

29 VI – święci Apostołowie Piotr (†około 64 lub 67) i Paweł (†około 67 lub 66), dwa największe filary Chrystusowego Kościoła; obaj byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa swoje życie, również w Rzymie są ich relikwie.

3 VII – św. Tomasz Apostoł (†67), należał do grona Dwunastu powołanych przez Pana Jezusa, zaniósł Ewangelię aż do Indii i tam poniósł śmierć męczeńską.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.