XXXI niedziela zwykła, 3 listopada 2019

Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

Pamiętajmy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu. Możemy jeszcze składać intencje na wypominki roczne i listopadowe. Kartki, na których wypisujemy imiona i nazwiska bliskich zmarłych znajdują się na stoliku z gazetami.

Zapraszam na nabożeństwo Eucharystyczne dziś o godz. 17.00. Jest ono dziękczynieniem i uwielbieniem Pana Boga za Jego Obecność w Najświętszym Sakramencie w naszym kościele.

We wtorek 5 listopada o d godz. 8.00 udam się z Komunią św. do chorych.

We wtorek z racji 5 dnia miesiąca w czasie Mszy będziemy przyzywać wstawiennictwa św. Faustyny.

Wszystkich ministrantów i ministrantki a także tych, którzy chcą dołączyć do tego grona zapraszam na spotkanie w sobotę o godz. 10.00.

W przyszłą niedzielę naszymi modlitwami i ofiarami składanymi do puszek wspieramy Kościół prześladowany.

Bardzo dziękuję Wychowawczyniom z przedszkola Zaczarowany Zamek i nauczycielom ze Szkoły w Czarnej za przygotowanie i prowadzenia w minioną niedzielę Balu Wszystkich Świętych.

Porządkując groby naszych bliskich proszę wyrzucać do kontenerów śmieci nie ulegające rozkładowi (plastik, szkło, papier, itp.) a śmieci naturalne składamy na wydzielonych miejscach przy kontenerach. Dzięki temu zaoszczędzimy na opłatach za wywóz śmieci. Przed wrzucaniem zniczy do kontenera sprawdźmy czy jeszcze się nie palą.

Dziś kawiarenka jest nieczynna ale wszystkich, którzy mogą pomóc w kawiarence przez pieczenie ciast lub pomoc w obsłudze proszę o wpisywanie się na listę na stoliku z gazetami.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup Mediolanu, uczestnik Soboru Trydenckiego, patron katechistów i katechumenów,

9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej.

Solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia, opieki świętych patronów i Bożego błogosławieństwa.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

         Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XXX niedziela zwykła, 27 października 2019

Zapraszamy do udziału w ostatnich październikowych nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.15.

Możemy jeszcze składać intencje na wypominki roczne, jednorazowe i Mszę listopadową. Kartki, na których wypisujemy imiona i nazwiska bliskich zmarłych znajdują się na stoliku z gazetami.

Wszystkie dzieci zapraszamy na Bal Wszystkich Świętych w dziś o godz. 15.00 w kawiarence. Zabawę poprowadzą Wychowawczynie z przedszkola Zaczarowany Zamek i Nauczyciele ze Szkoły w Czarnej. Zachęcamy dzieci do przebrania się za świętych ale można przyjść także bez przebierania się.

Dzieci komunijne z rodzicami zapraszam dziś na Mszę o godz. 11.00 i spotkanie po Mszy.

Kandydatów do Bierzmowania zapraszam na spotkanie dziś o godz. 19.00 w kawiarence.

W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte jak w każdą niedzielę. O godz. 12.30 spotkajmy się na cmentarzu na nabożeństwie za zmarłych polecanych w wypominkach. Z racji uroczystości w ty dniu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W sobotę, w Dzień Zaduszny, czyli we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, będziemy modlić się za zmarłych. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 9.00 i 18.00. Po Mszy o godz. 9.00 odprawimy w kościele nabożeństwo za zmarłych.

Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

W I piątek listopada nie będzie popołudniowej adoracji Najśw. Sakramentu ale zachęcamy do przyjęcia Komunii św. Wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Z Komunią św. do chorych udam się we wtorek 5 listopada od godz. 8.00.

W sobotę zapraszam na modlitwę różańcową o godz. 17.15.

W związku z Dniem Zadusznym tradycyjnie porządkujemy groby bliskich zmarłych. Bardzo proszę wyrzucać do kontenerów śmieci nie ulegające rozkładowi (plastik, szkło, papier, itp.) a śmieci naturalne składamy na wydzielonych miejscach przy kontenerach. Dzięki temu zaoszczędzimy na opłatach za wywóz śmieci.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

28 X – św. Szymon i św. Juda Tadeusz, Apostołowie,

1 XI – wszyscy święci Pańscy.

Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

         Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem  a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XXIX niedziela zwykła, 20 października 2019

„Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.15.

We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Na stoliku z gazetami znajdują się kartki, na których piszemy intencje tej modlitwy.

Jutro o godz. 7.00 wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Niepokalanowa i Szymanowa. Powrót ok. godz. 16.00. Proszę o zabranie ze sobą prowiantu.

Spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych we czwartek 24 października o godz. 19.30 w kawiarence.

W przyszłą niedzielę zapraszam dzieci komunijne z rodzicami na Mszę o godz. 11.00 i spotkanie po Mszy.

Kandydaci do Bierzmowania mają spotkanie w przyszłą niedzielę o godz. 19.00 w kawiarence.

Dzieci zapraszamy na Bal Wszystkich Świętych w niedzielę 27 października o godz. 15.00 w kawiarence. Zabawę poprowadzą Wychowawczynie z przedszkola Zaczarowany Zamek i Nauczyciele ze Szkoły w Czarnej. Zachęcamy dzieci do przebrania się za świętych ale można przyjść także bez przebierania się.

Od wtorku do czwartku będę na rekolekcjach. Pilne sprawy kancelaryjne proszę załatwiać w poniedziałek po Mszy św.

Wszystkich, którzy mogą pomóc w kawiarence przez pieczenie ciast lub pomoc w obsłudze proszę o wpisywanie się na listę na stoliku z gazetami albo o osobisty kontakt z Panią Teresą Niewiarowską lub dzwoniąc na numer telefonu: 602 525 986

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów.

Serdeczna życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

         Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XXVII niedziela zwykła, 6 października 2019

Przeżywamy dziś odpust parafialny ku czci św. Faustyny. Dziękujemy Dobremu Bogu za naszą Patronkę i powierzamy Jej wszystkie nasze sprawy. Możemy też uzyskać odpust czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Głównej Mszy odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. kanonik Jan Śmigasiewicz. Po tej Mszy zapraszamy na „Święto Ziemniaka”. Obejrzymy występ Mieszkańców Rżysk, którym zajęli I miejsce na X Festiwalu Sołectw. Dzieci zapraszamy do zaprezentowania swoich zdolności śpiewaczych. Będzie możliwość przejażdżki konnej. O godz. 16.00 zapraszamy na Oratorium o Miłosierdziu Bożym w wykonaniu FAUSTYNEK.

Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.15.

Przypominamy o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Intencje Mszy św. na 2020 rok a także Wypominki możemy zamawiać od poniedziałku 14 października.

Zapraszam na pielgrzymkę do Niepokalanowa i Szymanowa w poniedziałek 21 października. Chętnych proszę o wpisywanie się na listę w zakrystii.

Wszystkich, którzy mogą pomóc w kawiarence przez pieczenie ciast lub pomoc w obsłudze proszę o wpisywanie się na listę na stoliku z gazetami albo o osobisty kontakt z Panią Teresą Niewiarowską lub dzwoniąc na numer telefonu: 602 525 986

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa.

Wszystkich jubilatów i solenizantów powierzamy opiece Matki Bożej Różańcowej. Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

         Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XXVI niedziela zwykła, 29 września 2019

Zbliża się miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będę odbywały się w dni powszednie i w niedziele o godz. 17.15.

Przeżywamy dziś światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Otoczmy modlitwą i jeśli możemy inną pomocą wszystkich znajdujących się w takiej sytuacji.

Październik będzie w Kościele powszechnym nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Serdecznie zapraszamy do modlitwy za misje pamiętając, że Jezus każdego z nas powołuje do głoszenia Ewangelii.

Wszyscy kandydaci do Bierzmowania mają spotkanie dziś o godz. 19.00 w kościele. Kandydaci z klasy 8 składają swoje deklaracje w czasie Mszy o godz. 18.00.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. O godz. 8.00 pojadę do chorych; od godz. 16.30 adoracja Najśw. Sakramentu i możliwość spowiedzi.

W niedzielę 6 października będziemy przeżywali odpust parafialny ku czci św. Faustyny. Duchowym przygotowaniem do niego jest nowenna do św. Faustyny odprawiana po Mszach św. do 5 października włącznie. Głównej Mszy odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. kanonik Jan Śmigasiewicz

W niedzielę 6 października będziemy mieli nasze tradycyjne Święto Ziemniaka. Prosimy o pomoc w obieraniu ziemniaków i przygotowaniu potraw ziemniaczanych w piątek 4 października o godz. 14.00 i sobotę 5 października o godz. 8.00. Proszę też o upieczenie ciast do kawiarenki w tym dniu. Zapraszamy dzieci, które chcą pokazać swoje talenty muzyczne i recytatorskie do występu w niedzielę 6 października między godz. 13.00 a 16.00. W tym czasie wystąpią też parafianie ze Rżysk, którzy zajęli I miejsce w X Festiwalu Sołectw. O godz. 16.00 będziemy uwielbiali Miłosierdzie Boże razem z zespołem FAUSTYNKI.

Proszę o pomoc w sprzątaniu terenu przy kościele w sobotę o godz. 8.00. Przynieśmy ze sobą stosowne narzędzia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

30 IX – św. Hieronim (347-420), prezbiter, Doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę,

1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), francuska karmelitanka, mistyczka, ogłoszona Doktorem Kościoła,

2 X – święci Aniołowie Stróżowie,

4 X – św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), który po nawróceniu wybrał życie ubogich i przyczynił się do odnowy Kościoła, patron ekologów,

5 X – św. Faustyna Kowalska (1905-1938), polska zakonnica, mistyczka, apostołka miłosierdzia Bożego.

Drogich jubilatów i solenizantów naszej parafii zapewniamy o serdecznej pamięci i składamy najlepsze życzenia.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

         Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XXV niedziela zwykła, 22 września 2019

Odczytana dzisiaj Ewangelia zachęca nas do refleksji nad naszym stosunkiem do dóbr doczesnych. Prawdziwa wolność serca, którą proponuje i ofiarowuje nam Chrystus, pozwala nam bezpiecznie korzystać z ziemskich dóbr, nie zatracając jednocześnie wrażliwości na drugiego człowieka i sprawy duchowe.

Jutro wyruszamy na pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. Wyjazd o godz. 6.00, powrót ok. godz. 19.00 – 20.00. W związku z pielgrzymką jutro kancelaria będzie nieczynna.

Zapraszam Rodziców dzieci komunijnych na spotkanie we środę 25 września o godz. 19.00 w kawiarence. W niedzielę 29 września na Mszy o godz. 11.00 poświęcenie różańców.

Rada Parafialna i Duszpasterska ma swoje spotkanie we środę 25 września o godz. 19.00 w sali na plebanii.

W sobotę 28 września w czasie Mszy o godz. 18.00 będziemy przyzywali szczególnej opieki św. Michała Archanioła.

Wszyscy kandydaci do Bierzmowania mają spotkanie w niedzielę 29 września o godz. 19.00 w kościele. Kandydaci z klasy 8 składają swoje deklaracje w czasie Mszy o godz. 18.00.

W niedzielę 6 października będziemy przeżywali odpust parafialny ku czci św. Faustyny. Duchowym przygotowaniem do niego będzie nowenna do św. Faustyny odprawiana po Mszach św. od 27 września do 5 października włącznie.

W niedzielę 6 października będziemy mieli nasze tradycyjne Święto Ziemniaka. Już teraz proszę o pomoc w obieraniu ziemniaków i przygotowaniu potraw ziemniaczanych w piątek 4 października i sobotę 5 października. Proszę też o upieczenie ciast do kawiarenki w tym dniu. Zapraszamy dzieci, które chcą pokazać swoje talenty muzyczne i recytatorskie do występu w niedzielę 6 października między godz. 13.00 a 15.00. O godz. 15.00 pomodlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego a po modlitwie będziemy uwielbiali Miłosierdzie Boże razem z zespołem FAUSTYNKI.

Zapraszamy do kawiarenki a w niej na kolejne spotkanie z Don Camillo. Zapraszam też do pomocy w kawiarence. Można wpisywać się na listę na stoliku z gazetami lub kontaktować się z Panią Teresą Niewiarowską tel: 602 525 986

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

23 IX –  św. Pio z Pietrelciny (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk, obdarzony zdolnością czytania w ludzkich sercach i bilokacją,

27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), francuski kapłan, opiekun ubogich i założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy,

28 IX – św. Wacław (ok. 907-929), książę czeski, propagator chrześcijaństwa, męczennik.

Solenizantom i jubilatom życzymy wszelkiego błogosławieństwa i pogody ducha.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

         Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem  a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XXIV niedziela zwykła, 15 września 2019

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich.

Do szczególnej modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września o godz. 18.00. W czasie tej Mszy będziemy też duchowo uczestniczyć w rozpoczęciu Diecezjalnego Synodu poświęconego młodzieży.

Dzieci z klasy 3 razem z rodzicami zapraszam dziś na Mszę o godz. 11.00 a po niej na spotkanie rozpoczynające przygotowanie do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Pojednania, i Komunii św.

Młodzież z klasy 8, która w tym roku chce rozpocząć przygotowanie do sakramentu Bierzmowania zapraszam wraz z rodzicami dziś na Mszę o godz. 18.00 a po Mszy na spotkanie

Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku połączoną ze zwiedzaniem Płocka w poniedziałek 23 września. Wyjazd o godz. 6.00, powrót ok. godz. 19.00 – 20.00. Koszt pielgrzymki zależny od ilości uczestników od 30 do 40 zł. Chętnych proszę o wpisywanie się na listę w zakrystii.

Kawiarenka parafialna dziś wznawia działalność. Zapraszamy na ciasto, herbatę i kawę, które umilą spotkanie po Mszy św. „Gościem Specjalnym” naszej kawiarenki będzie Don Camillo, proboszcz z małej włoskiej parafii. Jednocześnie proszę o pomoc w kawiarence. Można wpisywać się na listę na stoliku z gazetami lub kontaktować się z Panią Teresą Niewiarowską tel: 602 525 986

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

16 IX – św. Korneliusz (zm. ok. 253), papież, i św. Cyprian (210-258), biskup,

18 IX – św. Stanisław Kostka (1550-1568), młody polski jezuita, patron polskiej młodzieży,

20 IX – święci Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze, męczennicy Kościoła koreańskiego z lat 1839-1867,

21 IX – św. Mateusz (I w.), Apostoł i Ewangelista, świadek Chrystusa w Etiopii.

Wszystkich solenizantów i jubilatów zapewniamy o modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

         Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem  a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XXIII niedziela zwykła, 8 września 2019

Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę.

Dziś także naszą modlitwą i darem złożonym na tacę wspieramy nasze Seminarium Duchowne.

Wszystkich ministrantów i ministrantki oraz tych, którzy chcą do nich dołączyć zapraszam na spotkanie dziś po Mszy o godz. 11.00.

W najbliższą sobotę obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża św. Zapraszamy do uczczenia znaku naszego zbawiania przez udział we Mszy Świętej o godz. 18.00. Po Mszy św. włączając się w dzieło Polska pod Krzyżem odprawimy Drogę Krzyżową i nabożeństwo adoracyjne, które zakończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

Zapraszam Radę Parafialną i Duszpasterską na spotkanie w poniedziałek o godz. 19.00.

Dzieci z klasy 3 razem z rodzicami zapraszam w przyszłą niedzielę na Mszę o godz. 11.00 a po niej na spotkanie rozpoczynające przygotowanie do przyjęcia Sakramentów Pokuty i Pojednania, i Komunii św.

Młodzież z klasy 8, która w tym roku chce rozpocząć przygotowanie do sakramentu Bierzmowania zapraszam wraz z rodzicami w przyszłą niedzielę na Mszę o godz. 18.00 a po Mszy na spotkanie

Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku połączoną za zwiedzaniem Płocka w poniedziałek 23 września. Wyjazd o godz. 6.00, powrót ok. godz. 19.00 – 20.00. Koszt pielgrzymki zależny od ilości uczestników od 30 do 40 zł. Chętnych proszę o wpisywanie się na listę w zakrystii.

Kawiarenka parafialna wznowi działalność w niedzielę 15 września. Proszę o pomoc w jej prowadzeniu i pieczenie ciast. Można wpisywać się na listę na stoliku z gazetami lub kontaktować się z Panią Teresą Niewiarowską tel: 602 525 986

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

13 IX – św. Jan Chryzostom (350-407), biskup Konstantynopola, Doktor Kościoła, piętnujący nadużycia moralne wiernych.

Solenizantom i jubilatom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i odwagi kroczenia za Chrystusem.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

        Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XXII niedziela zwykła 1 września 2019

W dzisiejszą niedzielę wspominamy ofiary II wojny światowej. Obchodząc 80. rocznicę hitlerowskiej agresji na Polskę, dziękujemy Bożej Opatrzności za polskich bohaterów i ostateczne ocalenie naszej ziemskiej Ojczyzny.

Z inicjatywy papieża obchodzimy dziś także Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia. Serdecznie zachęcamy do szerszego zapoznania się z tą inicjatywą i do osobistej modlitwy.

Wspieramy dziś Katolicki Ośrodek Adopcyjny składając po Mszy św. dobrowolne ofiary do puszek.

Zapraszam na nabożeństwo Eucharystyczne dziś o godz. 17.00. Niech będzie to dla nas okazja do uwielbienia Pana Boga za miniony czas oraz zawierzenie Jemu nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszam ministrantów, bielanki i całą asystę procesyjną do wzięcia udziału w tym nabożeństwie.

Msza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w poniedziałek 2 września o godz. 8.30. Błogosławieństwo przyborów szkolnych dla uczniów klas pierwszych w niedzielę 8 września podczas Mszy Świętej o godz. 11.00.

We czwartek z racji 5 dnia miesiąca po Mszy św. będzie możliwość oddania czci relikwiom św. Faustyny.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. O godz. 8.00 pojadę do chorych; o godz. 16.30 wystawienie Najśw. Sakramentu – możliwość spowiedzi i adoracji.

Zapraszam na nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Maryi w sobotę o godz. 16.00 a po nim na Mszę o godz. 17.00.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić po raz 105. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Do tej pory dzień ten był obchodzony w styczniu, ale papież Franciszek w ubiegłym roku zmienił datę obchodów na drugą niedzielę września. Zapraszamy do szczególnej pamięci i modlitwy za naszych najbliższych, którzy przebywają poza granicami Ojczyzny.

W przyszłą niedzielę wspieramy modlitwą i ofiarą na tacę nasze Seminarium Duchowne.

Wszystkich ministrantów i ministrantki oraz tych, którzy chcą do nich dołączyć zapraszam na w przyszłą niedzielę na Mszę o godz. 11.00 i spotkanie po Mszy.

Kawiarenka parafialna wznowi działalność w niedzielę 15 września ale już teraz możemy zgłaszać chęć pomocy wpisując się na listę na stoliku z gazetami lub kontaktując się z Panią Teresą Niewiarowską tel: 602 525 986

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

3 IX – św. Grzegorz Wielki (540-604), Rzymianin, papież, ogłoszony Doktorem Kościoła.

Solenizantów i jubilatów pierwszych wrześniowych dni polecamy opiece patronów i życzliwości najbliższych.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

        Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

XXI niedziela zwykła 25 sierpnia 2019

Ostania niedziela sierpnia, kończący się czas wakacji i urlopów przynaglają nas do wdzięczności za wszelkie Boże dary, które stały się naszym udziałem w minionych miesiącach. Pamiętajmy o uwielbieniu dobrego Boga w naszych osobistych modlitwach.

W poniedziałek przypada uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msza Święta o godz. 18.00.

Ks. Biskup Romuald zaprasza na nasze Diecezjalne Dożynki, które będziemy przeżywać w sobotę, 31 sierpnia 2019 r. w Sanktuarium św. Faustyny w Ostrówku, (ul. św. Faustyny 5). Centralną częścią uroczystości będzie Eucharystia, celebrowana o godzinie 11.00. Nie zabraknie tradycyjnego konkursu wieńców dożynkowych i występów zespołów regionalnych.

Zapraszam na nabożeństwo Eucharystyczne w pierwszą niedzielę miesiąca (1 września) o godz. 17.00. Niech będzie to dla nas okazja do uwielbienia Pana Boga za miniony czas oraz zawierzenie Jemu nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszam ministrantów, bielanki i całą asystę procesyjną do wzięcia udziału w tym nabożeństwie.

W przyszłą niedzielę będziemy mogli wesprzeć Katolicki Ośrodek Adopcyjny składając dobrowolne ofiary do puszek.

Msza Święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w poniedziałek 2 września o godz. 8.30. Błogosławieństwo przyborów szkolnych dla uczniów klas pierwszych w niedzielę 8 września podczas Mszy Świętej o godz. 11.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

26 VIII – Matka Boża Częstochowska,

27 VIII – św. Monika (331-387), matka i orędowniczka nawrócenia św. Augustyna, patronka matek i wdów,

28 VIII – św. Augustyn (354-430), biskup, Doktor Kościoła, filozof, chrześcijański pisarz, teolog łaski,

29 VIII – św. Jan Chrzciciel w tajemnicy męczeńskiej śmierci.

Solenizantów i jubilatów tygodnia powierzamy opiece Matki Bożej Częstochowskiej.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

        Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.