Niedziela Męki Pańskiej, 5 kwietnia 2020

Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, bardzo wyjątkowy gdyż fizycznie nie będziemy mogli uczestniczyć w najważniejszych Liturgiach w Roku Kościelnym. Jest to dla nas wezwanie do ożywienia wiary i celebrowania zbawczych wydarzeń w naszych domach, w gronie rodzinnym z pomocą transmisji telewizyjnych, radiowych lub internetowych.

W naszym kościele Liturgie Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty będą sprawowane o godz. 18.00. Zapraszam do udziału w nich przez transmisję na naszej stronie internetowej. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę kościół będzie otwarty od godz. 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.00 na indywidualną modlitwę z możliwością spowiedzi. Pamiętajmy, że w kościele nie może być więcej niż 5 osób jednocześnie. W tym czasie będzie też możliwość adoracji Pana Jezusa przez internet.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Także w Wielki Piątek rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Modlitwy nowennowe będziemy odmawiać od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego o godz. 15.00 a w pozostałe dni po Mszy św. Zapraszam do łączności duchowej i przez transmisję internetową.

W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów. Możemy to uczynić w gronie rodzinnym przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst modlitwy błogosławieństwa pokarmów jest na stoliku z gazetami a także na naszej stronie internetowej na końcu ogłoszeń.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. o godz. 6.00, początek transmisji o godz. 5.45, (bez procesji i bez udziału wiernych) o godz. 11.00 i 18.00. W Poniedziałek Wielkanocny jak w niedziele.

Zapraszam na Msze do kościoła, wyłącznie rodzinę zamawiającą intencję mszalną. Na Mszy nie może być więcej niż 5 osób. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej codziennie z naszego kościoła przez stronę internetową parafii.

Jeśli ktoś ma zamówioną intencję Mszy św. w najbliższym czasie i wie, że nie będzie fizycznie w niej uczestniczyć, proszę o wiadomość telefoniczną lub sms (telefon parafialny: 665 405 100).

Będąc w stanie łaski uświęcającej można przyjąć Komunię duchowo, korzystając z wszelkich łask związanych z rzeczywistym i fizycznym przyjęciem Ciała Pańskiego w Komunii sakramentalnej na Mszy św.

Można przyjść do kościoła na indywidualną modlitwę dziś od godz. 15.00 do 17.00, w poniedziałek i wtorek od godz. 15.00 do 20.00, we środę od godz. 15.00 do 18.00 W tym czasie, z przerwą na Mszę o godz. 18.00, będzie też możliwość spowiedzi.

Dziękuję za ofiary złożone na kościół za pośrednictwem Kwestarzy a także w formie wpłat na konto parafialne.

Zachęcam do nabywania świec wielkanocnych, które znajdują się w kościele na stoliku z gazetami.

Na czas epidemii redaktor naszego Tygodnika diecezjalnego Idziemy prosi, aby nieodpłatnie skorzystać i pobrać na komputer wersję elektroniczna tygodnika. Przekażmy tę informację także innym, zachęcając do lektury naszych bliskich czy znajomych.

Kancelaria zostaje zamknięta. Sprawy kancelaryjne możemy omawiać telefonicznie. Jedynie w sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

Pamiętajmy o codziennym różańcu o godz. 20.30 w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc  i łaskę nawrócenia.

Bardzo proszę o maksymalne izolowanie się osób będących w grupach podwyższonego ryzyka a pozostałych o poważne potraktowanie apeli o pozostanie w domach i nie narażanie na zakażenie siebie lub innych.

Niech Dobry Bóg oddali od nas epidemię i wszelkie nieszczęścia, wypełni serca pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

 

12 kwietnia 2020, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku. Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie. Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli  na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.

V Niedziela Wielkiego Postu, 29 marca 2020

Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta rozważania w swoich domach z rodziną Drogi krzyżowej i Gorzkich żali.

Zapraszam na Msze do kościoła, wyłącznie rodzinę zamawiającą intencję mszalną. Na Mszy nie może być więcej niż 5 osób. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej codziennie z naszego kościoła przez stronę internetową parafii

Będąc w stanie łaski uświęcającej można przyjąć Komunię duchowo, korzystając z wszelkich łask związanych z rzeczywistym i fizycznym przyjęciem Ciała Pańskiego w Komunii sakramentalnej na Mszy św.

Można przyjść do kościoła na indywidualną modlitwę od poniedziałku do soboty, od godz. 17:00 do 20:00. W tym czasie, z przerwą na Mszę o godz. 18.00, będzie też możliwość spowiedzi.

W poniedziałek o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo do św. Józefa a po nim Mszę św. za Jego wstawiennictwem.

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek nie będzie odwiedzin chorych, chyba że w sytuacji zagrożenia życia. W sobotę modlimy się różańcem w swoich domach a intencja na kwiecień to modlitwa o ustanie epidemii a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Za tydzień Niedziela Palmowa i początek Wielkiego Tygodnia. Nie będzie obrzędu błogosławieństwa palm. Pamiętajmy też, że na Mszy może być 5 osób.

Jeśli ktoś ma zamówioną intencję Mszy św. w najbliższym czasie i wie, że nie będzie fizycznie w niej uczestniczyć, proszę o wiadomość telefoniczną lub sms (telefon parafialny: 665 405 100).

Kancelaria zostaje zamknięta. Sprawy kancelaryjne należy omawiać telefonicznie. Jedynie w sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

Pamiętajmy o codziennym różańcu o godz. 20.30 w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc  i łaskę nawrócenia.

Bardzo proszę o maksymalne izolowanie się osób będących w grupach podwyższonego ryzyka a pozostałych o poważne potraktowanie apeli o pozostanie w domach i nie narażanie na zakażenie siebie lub innych.

         Niech Dobry Bóg oddali od nas epidemię i wszelkie nieszczęścia, wypełni serca pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

Komunikat Ks. Bpa Romualda Kamińskiego, 24 marca 2020r.

W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych zasad bezpieczeństwa zarządzam, co następuje:

1. Wydarzenia o charakterze religijnym podlegają szczególnym ograniczeniom: We Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Zrozumiała jest trudność z jaką spotkają się duszpasterze odpowiedzialni za wypełnienie tych zarządzeń. Zalecam zatem, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału wiernych. Wyjątkiem może być uczestnictwo osób zamawiających intencję danej Mszy Świętej (max 5 osób), po wcześniejszej konsultacji z duszpasterzem. Te same normy odnoszą się do Mszy Świętej pogrzebowej, z uwzględnieniem dodatkowej posługi zakładu pogrzebowego. Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, to za zgodą rodziny można rozważyć ograniczenie pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.

2. Ważną sprawą pozostaje sprawowanie sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu. Duszpasterze poinformują wiernych o godzinach i zasadach odbywania spowiedzi. Ułatwieniem może być umówienie się drogą telefoniczną lub mailową na spowiedź, by uniknąć nadmiernej liczby osób.

UWAGA: Konfesjonał, używany jak dotychczas, w obecnym stanie epidemii powinien być dezynfekowany po każdym penitencie. Zważywszy na to, że wymóg ten może okazać się zbyt trudny, dlatego zalecane jest korzystanie z miejsc bardziej otwartych (kaplicy, salki, ławek wewnątrz lub na zewnątrz świątyni, itp.), z zachowaniem wszystkich innych zaleceń.

Doceniając wartość modlitwy osobistej, a zwłaszcza adoracyjnej, należy zadbać, by liczba osób w miejscu modlitwy nie przekroczyła 5 osób.

3. Zachęcam kapłanów do wytężonej troski duszpasterskiej powierzonych sobie wiernych. Przypominam, że nie można odwiedzać osób przebywających na kwarantannie domowej.

4. Komunikat dotyczący norm liturgicznych Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego będzie opublikowany w najbliższy piątek.

5. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas trzecich będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.

6. Dziękuję kapłanom za dotychczasową oddaną posługę duszpasterską, wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Zachęcam do uczestnictwach w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Proszę, by nie ustawać w modlitwach indywidualnych i rodzinnych.

Ogarniam wszystkich modlitwą i błogosławię oraz zawierzam orędnictwu Matki Bożej Zwycięskiej – Patronki Diecezji.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

IV Niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 2020

Dzisiejszą, czwartą niedzielę Wielkiego Postu, w tradycji Kościoła nazywamy niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Zapraszam na Msze do kościoła, wyłącznie rodzinę zamawiającą intencję mszalną. Na Mszy nie może być więcej niż 50 osób. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej codziennie z naszego kościoła przez stronę internetową parafii

Będąc w stanie łaski uświęcającej można przyjąć Komunię duchowo, korzystając z wszelkich łask związanych z rzeczywistym i fizycznym przyjęciem Ciała Pańskiego w Komunii sakramentalnej na Mszy św.

Kościół będzie otwarty aby można było wstąpić na indywidualną modlitwę codziennie poza poniedziałkiem i wtorkiem od godz. 17:00 do 19:00. W poniedziałek od 16.30 do 19.00, we wtorek od 6.30 do 8.00.

We środę, czwartek, piątek i sobotę będę spowiadać od godz. 17:00 do 18:00. W poniedziałek od 16.30 do 17.00 i od 17.30 do 18.00. We wtorek od 6.30 do 7.00. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości.

W poniedziałek o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo do św. Józefa a po nim Mszę św. za Jego wstawiennictwem.

W poniedziałek nie ma spotkania dla kandydatów do Bierzmowania z klasy I szk. ponadpodstawowej.

We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami.

We środę 25 marca będziemy przeżywali Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest też Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby chcące w ty dniu podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego mogą to uczynić  w swoich domach.

W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra.

W sobotę 28 marca w czasie Mszy o godz. 18.00 będziemy szczególnie przyzywali opieki św. Michała Archanioła.

W związku z odwołaniem rekolekcji parafialnych zachęcam do udziału w rekolekcjach i nabożeństwach wielkopostnych transmitowanych przez media i w internecie. Bardzo proszę też o kontakt telefoniczny w sprawie zamówionych Mszy św. 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia o godz. 10.00 i 19.30.

Kancelaria zostaje zamknięta. Sprawy kancelaryjne należy omawiać telefonicznie. Jedynie w sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

O godz. 20.30 każdego dnia modlę się w kościele różańcem w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Bardzo proszę abyście całymi rodzinami łączyli się ze mną i całym Kościołem, modląc się w swoich domach.

Bardzo proszę o maksymalne izolowanie się osób będących w grupach podwyższonego ryzyka a pozostałych o poważne potraktowanie apeli o pozostanie w domach i nie narażanie na zakażenie siebie lub innych.

Niech Dobry Bóg oddali od nas epidemię i wszelkie nieszczęścia, wypełni serca pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

III Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2020

Zgodnie z Dekretem naszego Biskupa, w najbliższą Niedzielę (i kolejne Niedziele, do odwołania):

Zapraszam na Msze do kościoła, wyłącznie rodzinę zamawiającą intencję mszalną. Na Mszy nie może być więcej niż 50 osób. Nie chciałbym Was liczyć przy wejściu do kościoła i zamykać drzwi przed kimkolwiek, dlatego proszę abyście skorzystali z dyspensy udzielonej przez naszego Biskupa i pozostali w niedzielę w domach, obchodząc Dzień Pański łącząc się duchowo z naszą świątynią parafialną i całą wspólnotą naszej Parafii poprzez uczestnictwo w transmisji Mszy św. w TV, Radiu i Internecie.

Będąc w stanie łaski uświęcającej można przyjąć Komunię duchowo, korzystając z wszelkich łask związanych z rzeczywistym i fizycznym przyjęciem Ciała Pańskiego w Komunii sakramentalnej na Mszy św.

Msze św. w dni powszednie odprawiane będą według zwykłego porządku. Zapraszam na nie jedynie osoby związane najbliżej z zamówioną intencją, jeżeli nie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka.

Kościół będzie otwarty aby można było wstąpić na indywidualną modlitwę codziennie poza wtorkiem i środą od godz. 17:00 do 19:00. We wtorek od 6.30 do 8.00 a w środę od 16.30 do 19.00.

W poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę będę spowiadać od godz. 17:00 do 18:00. We wtorek od 6.30 do 7.00. We środę od 16.30 do 17.00 i od 17.30 do 18.00. Zachęcam do przyjęcia tego sakramentu, gdyż może się okazać, że nie będzie rekolekcji wielkopostnych i możliwości spowiedzi przed Świętami.

Kancelaria zostaje zamknięta. Sprawy kancelaryjne należy omawiać telefonicznie. Jedynie w sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

O godz. 20.30 każdego dnia jako Wasz duszpasterz modlę się w kościele różańcem w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Bardzo proszę abyście całymi rodzinami łączyli się ze mną i całym Kościołem, modląc się w swoich domach.

Każdemu z Was moi drodzy służę wizytą w waszych domach, jeśli nie możecie przybyć na spowiedź do kościoła i chcielibyście skorzystać z Sakramentu chorych i Komunii Świętej to proszę dzwonić na nr tel. 665 405 100

Bardzo proszę o maksymalne izolowanie się osób będących w grupach podwyższonego ryzyka a pozostałych o poważne potraktowanie apeli o pozostanie w domach i nie narażanie się na zbędne teraz kontakty.

       Niech Dobry Bóg oddali od nas pandemię i wszelkie nieszczęścia, wypełni serca pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

Komunia Duchowa

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie.

Sobór Trydencki (1551) naucza o komunii świętej: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą „wiarą, która działa przez miłość” – odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8).

W PRAKTYCE ZATEM: W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można – jeśli się jest w stanie łaski uświęcającej – wzbudzić pragnienie przyjęcia komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu.

Optymalną sytuacją jest uczynienie tego w trakcie uczestnictwa w transmisji mszy św. (ale UCZESTNICTWA – a nie tylko oglądania z robieniem jednocześnie innych rzeczy…). W innych przypadkach zacząć warto od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.

Szersze wyjaśnienie (z książki „Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła”, Kraków 2018, s. 385):

„KOMUNIA DUCHOWA”

Sobór Trydencki potwierdził wypracowaną w średniowieczu teorię rozróżniającą w sakramentach znak (łac. sacramentum) i właściwy skutek w porządku łaski (łac. res) poprzez wskazanie możliwości przyjmowania sakramentów na trzy sposoby: [1] jedynie znak sakramentalny bez łaski (sacramentum) ci którzy nie mają odpowiedniej dyspozycji do przyjęcia sakramentu; [2] łaska bez znaku sakramentalnego (res): ci, którzy nie mają dostępu do znaku – np. chrzest pragnienia; [3] znak i łaska (sacramentum et res), czyli „normalny” sposób przyjęcia sakramentu. Teoria ta odnosi się także do Eucharystii. Zwykłym sposobem jej przyjmowania jest dostąpienie zjednoczenia z Chrystusem poprzez spożywanie Jego Ciała (i Krwi). Natomiast osoba nieochrzczona lub nie będąca w stanie łaski uświęcającej nie ma odpowiedniej dyspozycji do sakramentalnego zjednoczenia z Chrystusem (główny skutek Eucharystii w porządku łaski). Zatem w razie przystąpienia do komunii, przyjmuje wyłącznie znak sakramentalny (spożywa Ciało Chrystusa, pije Jego Krew – sacramentum, ale bez jednoczącego skutku). A już św. Paweł (zob. 1 Kor 11,27-29) przestrzegał przed zgubnymi duchowo skutkami niegodnego przyjmowania Eucharystii. Natomiast w sytuacji, w której osoba odpowiednio dysponowana (w stanie łaski uświęcającej) nie ma dostępu do Ciała lub Krwi Pańskiej (np. choroba, podróż, brak szafarza), może dostąpić skutków sakramentu Eucharystii (res) poprzez zwrócenie się do Chrystusa z prośbą wyrażającą pragnienie zjednoczenia sakramentalnego. Akt taki nazywany jest tradycyjnie komunią duchową (lub komunią pragnienia) i ma takie same skutki w porządku łaski jak spożycie Ciała lub Krwi Pańskiej.

W ramach dyskusji dotyczących sytuacji osób żyjących w związkach niesakramentalnych pojawiają się czasem sugestie, by osoby te – nie mogąc przyjmować komunii sakramentalnie – praktykowały komunię duchową. Należy podkreślić, że jest to opinia błędna i szkodliwa, bowiem skutki komunii duchowej mogą dokonać się jedynie w osobie dysponowanej do komunii sakramentalnej (w stanie łaski uświęcającej). Trzeba bardzo wyraźnie odróżnić komunię pragnienia (komunię duchową) od pragnienia komunii, czyli wyrażanego Bogu przez osobę nie będącą w stanie łaski uświęcającej pragnienia zjednoczenia. Pragnienie takie nie pociągnie za sobą skutków sakramentalnych, może jednak – jako że jest pewnym otwarciem na łaskę – przyczynić się do nawrócenia tej osoby”.

Jezu mój, wierzę że jesteś rzeczywiście i prawdziwie obecny w Niebie i w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Kocham Cię ponad wszystko i gorąco pragnę przyjąć Cię do mej duszy – ale nie mogąc uczynić tego w sposób sakramentalny – proszę byś przybył do mego serca w sposób duchowy.

Panie, nie jestem godzien ani nie zasługuję, abyś wszedł do mego biednego serca, ale powiedz jedno słowo, a moja dusza stanie się zdrowa, zbawiona i oczyszczona.

Ciało i Krew, Dusza i Bóstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa niech strzegą mojej duszy na życie wieczne. Amen

Panie chciałbym Cię przyjąć z taką czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, oraz w duchu i gorliwości Twoich Świętych.

II Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca 2020

W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Dzieło Ad Gentes możemy też wesprzeć materialnie datkami składanymi do puszek po Mszy św.

Gościmy dziś ojca Romana ze zgromadzenia Oblatów św. Józefa, który przybliży nam Osobę Opiekuna św. Rodziny z  Nazaretu.

W poniedziałki o godz. 18.00 będziemy odprawiali nabożeństwo do św. Józefa podobnie jak we środę do Matki Bożej.

We wtorek 10 marca rozpoczniemy nowennę do św. Józefa przed Jego uroczystością przypadającą 19 marca. Nowennę będziemy odprawiać po Mszy św.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych

i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

Kandydatów do bierzmowania z klasy I szkoły ponadpodstawowej zapraszam na spotkanie w poniedziałek 9 marca o godz. 19.00 w kawiarence.

Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki po Mszy wieczornej ok. godz. 18.30. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.15.

W piątek, 13 marca, przypada 7 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

Od 15 do 21 marca będę pomagał w rekolekcjach wielkopostnych w Duczkach i Klembowie dlatego proszę o załatwianie spraw kancelaryjnych w tym tygodniu.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

        Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

I Niedziela Wielkiego Postu, 1 marca 2020

Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.  Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”.

Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki po Mszy wieczornej ok. godz. 18.30. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.15.

W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

Zapraszam Radę Parafialną i Duszpasterską na spotkanie w poniedziałek 2 marca o godz. 19.00 w kawiarence.

W piątek o godz. 8.00 pojadę z Komunią Św. do chorych; o godz. 16.30 rozpoczniemy adorację Najśw. Sakramentu z możliwością przystąpienia do spowiedzi.

W sobotę Legion Maryi naszej parafii zaprasza na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi od 9.30 do 12.00. W programie nabożeństwa jest adoracja Jezusa w Eucharystii, modlitwa różańcowa i Msza św. o godz. 11.00. W sobotę nie będzie różańca o godz. 17.15.

W niedzielę 8 marca ojciec ze zgromadzenia Oblatów św. Józefa przybliży nam Osobę Opiekuna św. Rodziny z  Nazaretu, dokonamy poświęcenia figury św. Józefa i rozpoczniemy nabożeństwo do św. Józefa, które będziemy odprawiać w poniedziałki o godz. 18.00 podobnie jak we środę do Matki Bożej.

W przyszłą niedzielę będziemy mogli wesprzeć dzieło misyjne „Ad gentes” składając po Mszy św. ofiary do puszek.

Kandydatów do bierzmowania z klasy I szkoły ponadpodstawowej zapraszam na spotkanie w poniedziałek 9 marca o godz. 19.00 w kawiarence.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

        Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

VII Niedziela zwykła, 23 lutego 2020

Pamiętajmy, że każda niedziela jest dniem Pańskim, dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy. Jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień pamiątki zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc udział we Mszy Świętej, umacniamy naszą wiarę i powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

Zapraszam wszystkich kandydatów do bierzmowania na spotkanie dziś o godz. 19.00 w kościele.

Rodziców dzieci komunijnych zapraszam na spotkanie w poniedziałek 24 lutego o godz. 19.00 w kawiarence.

Sołtys Helenowa serdecznie zaprasza mieszkańców Helenowa oraz okolicznych wsi na spotkanie ze  Starostą Wołomińskim panem  Adamem Lubiakiem, dotyczące inwestycji powiatowych dokonywanych w obrębie Helenowa. Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 lutego 2020 roku o godzinie 17.00 w Kawiarence Parafialnej.

W tym tygodniu, 26 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz.: 9.00, 18.00 i 19.30. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.

W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć co do ilości. Post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tzw. czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki po Mszy wieczornej ok. godz. 18.30. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.15.

W sobotę 29 lutego o godz. 18.00 będziemy sprawowali Mszę św. za wstawiennictwem św. Michała Archanioła. Zapraszam wszystkich do tej modlitwy a szczególnie osoby, które przyjęły szkaplerz św. Michała Archanioła.

Zapraszam na krótką relację z jubileuszu 50 lecia Ośrodka JEEVODAYA w Indiach w niedzielę 1 marca po Mszach św. w kościele.

Zapraszam Radę Parafialna i Duszpasterską na spotkanie w poniedziałek 2 marca o godz. 19.00 w kawiarence.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

       Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.

VI Niedziela zwykła, 16 lutego 2020

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.

Dziś składając ofiarę do puszki wspieramy naszą diecezjalną CARITAS w działaniach pomocy dla chorych.

W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

W przyszłą niedzielę rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych różnymi nałogami i zniewoleniami oraz ich rodziny.

Zapraszam wszystkich kandydatów do bierzmowania na spotkanie w niedzielę 23 lutego o godz. 19.00 w kościele.

Rodziców dzieci komunijnych zapraszam na spotkanie w poniedziałek 24 lutego o godz. 19.00 w kawiarence.

Proszę Kwestarzy o odbieranie list na 2020 rok po Mszy św. w zakrystii.

Sołtys Helenowa serdecznie zaprasza mieszkańców Helenowa oraz okolicznych wsi na spotkanie ze  Starostą Wołomińskim panem  Adamem Lubiakiem, dotyczące inwestycji powiatowych dokonywanych w obrębie Helenowa. Spotkanie odbędzie się we wtorek 25 lutego 2020 roku o godzinie 17.00 w Kawiarence Parafialnej.

Wszystkich, którzy mogą pomóc w kawiarence przez pieczenie ciast lub w obsłudze proszę o wpisywanie się na listę na stoliku z gazetami.

Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

         Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.