11 niedziela zwykła – 16/6/2024

9.00

+ Jerzego Skarżyńskiego i Zmarłych z Rodziny

11.00

+ Genowefę (2 rocz. śm.)

18.00

+ Jerzego Waś i Rodziców: Zofię i Jana Roguskich i Siostrę i Braci

Poniedziałek, 17/6/2024

7.00

18.00

+ Stanisława Kostrzewę (4 rocz. śm.)

Wtorek, 18/6/2024

7.00

18.00

+ Antoniego, Jana Michałowskich i Zm. z Rodziny Kasprowicz

Środa, 19/6/2024

7.00

18.00

+ Krzysztofa Waśniewskiego

Czwartek, 20/6/2024

7.00

8.20

Za Dzieci i Młodzież naszej parafii – Msza na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego SP w Czarnej

18.00

Msza zbiorowa

Piątek, 21/6/2024

7.00

18.00

W 10 rocznicę ślubu Eweliny i Mariusza Piwek – o potrzebne łaski

Sobota, 22/6/2024

7.00

18.00

+ Jana, Piotra, Henryka, Władysławę, Czesława Augustyniak

XII niedziela zwykła, 23/6/2024

9.00

+ Zbigniewa Kużnickiego

11.00

+ Wacławę Pawlak i Basię Czarnecką (w 32 rocz. śm.), Juliana Pawlak, Henrykę Czarnecką, dziadków Pawlaków i Chodkowskich i Zmarłych z Ich Rodzin

18.00

Dziękczynno-błagalna w 25 rocz. ślubu Małgorzaty i Artura, o Boże błogosławieństwo i łaski dla Antosia z okazji imienin