5 niedziela Wielkiego Postu, 26/3/2023r.

9.00

+ Józefę i Wacława Kostrzewa

11.00

W 1 rocz. urodzin Pawła, prośba o potrzebne łaski dla Niego i całej Rodziny

18.00

W int. Jacka, z racji urodzin, w podziękowaniu za otrzymane łaski, prośbą o Boże błog., i opiekę Matki Najświętszej

Poniedziałek, 27/3/2023

7.00

+ Marię Gigoło, Zofię Borkowską, Stanisława Zdziech

10.00

+ Lidię Anikiej (int. od emerytowanych nauczycielek z Czarnej)

18.00

+ Eugeniusza Wyszyńskiego i Zygmunta Jeznacha i zm. z Rodz.

18.00

+ Jadwigę Koper i Jerzego Żebrowskiego

Wtorek, 28/3/2023

7.00

+ zm. z Rodz. Pawłowiczów

8.30

(SP) + Jerzego Wądołkowskiego (2 m-ce po śm.)

10.00

+ Mieczysława Miecznikowskiego

11.30

(SP) + Lidię Anikiej

12.30

(SP) + Lidię Anikiej (int. od Nauczycieli i Dyrekcji)

18.00

+ Stanisławę i Jana Kostrzewa

19.30

+ Sabinę Krawczyk (7 rocz. śm.), Mariana Krawczyk, Janinę Kielak, Kazimierza Juźko, Kazimierza Siurek

Środa, 29/3/2023

7.00

+ Józefa, Marię, Henryka, Grzegorza, Janusza Piankowskiego

10.00

+ Danutę i Zygmunta Zachaj, Annę i Czesława i Jana Kolarskich, zm. z Rodz. Solejewskich i Tlagów

18.00

+ Stanisława Wrzosek (6 rocz. śm.), Czesławę i Stanisława Rucińskich (15 rocz.)

19.30

+ Janinę Smoderek (int. od Sąsiadów)

Czwartek, 30/3/2023

13.30

Pogrzeb: + Zbigniew Woźniak

18.00

Msza zbiorowa,

+ Rozalię Salach (2 tyg. po śm. – od Cioci Heleny Poławskiej ze Starego Świętochowa z Rodziną)

Piątek, 31/3/2023

18.00

+ Barbarę Rucińską (od Kółek Różańcowych)

Sobota, 1/4/2023

18.00

+ Zbigniewa Kuźnickiego i zm. z Rodziny

Niedziela, 2/4/2023

9.00

+ Mariannę Brzezicką (10 rocz. śm.)

11.00

+ Józefę Strońską (2 rocz. śm) Bronisławę Draheim (16 rocz śm)

18.00

W int. Ofiarodawców i kwestarzy