6 niedziela zwykła, 12/2/2023r.

9.00

+ Dariusza Ryszkowskiego i Jego Dziadków oraz Stanisława Ciok

11.00

+ Małgorzatę Chacińską (3 rocz. śm.)

18.00

+ Mariannę, Jerzego, Dariusza Antczak

Poniedziałek, 13/2/2023

18.00

+ Zofię i Leszka Banaszek, Władysławę i Władysława Szymańskich

Wtorek, 14/2/2023

7.00

+ Lidię Anikiej (2 tyg. po pogrzebie – int. od Rodziny Męża)

Środa, 15/2/2023

18.00

+ Stanisława i Stefanię Drążewskich

Czwartek, 16/2/2023

18.00

Msza zbiorowa

Piątek, 17/2/2023

18.00

+ Lucynę Wiśniewską (3 rocz. śm.)

Sobota, 18/2/2023

18.00

+ Czesławę i Aleksandra Wrzosek

Niedziela, 19/2/2023

9.00

O zdrowie i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Adasia Parys (w 6 rocz. urodzin)

11.00

+ Antoniego Kościukiewicza (6 rocz. śm.), Krystynę i Marka Kościukiewicz

18.00

+ Henrykę i Wacława Dobrogowskich – o dar nieba