Od 11 do 18 lipca 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(11.07.2021)

XV Niedziela zwykła

900+ Kazimierę w 1 r. śm. i Henryka Jarzębskich
1100+ Anielę w 9 r. śm., Władysława, Bolesława, Eugeniusza, Sylwestra Dąbrowskiego, Alicję i Janusza Pieleckich
1800+ Zofię, Tadeusza i Jerzego Skarżyńskich
Poniedziałek1800+ Hannę Stanisławską
Wtorek700Za Parafian
Środa1800+ Janinę w 3 r. śm. i Tadeusza Piankowskich, ich rodziców oraz Zbigniewa Konickiego
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Janinę Zakolską w 1 r. śm.
Sobota1600Ślub: Aleksandra Szmyd i Kamil Boratyński
1800+ Czesławę i Franciszka Kuźnickich, i ich rodziców
Niedziela

(18.07.2021)

XVI Niedziela zwykła

900+ Mariana Stefaniaka
1100+ Krzysztofa Niegowskiego, Halinę i Stanisława Paź, Aleksandra Jeznacha
1800+ Tadeusza w 5 r. śm., Piotra i Mirosława Praskich