Od 18 do 25 kwietnia 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(04.18.2021)

III Niedziela Wielkanocna

900+ Mariana Kucharskiego, Jana, Wiktorię i Małgorzatę Winkler
1100+ Stanisławę w 6 r. śm. i Mariana Szczęsnych oraz ich rodziców
1800+ Jana i Janinę Jaczewskich, Tadeusza i Franciszkę Niewiarowskich
Poniedziałek1800+ Krzysztofa Księżyka
Wtorek700Za Parafian
Środa1700+ Henryka Waś w mieś. po śm.
1800+ Genowefę Majewską
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Janinę i Jana Gmurowskich
Sobota1800+ Zbigniewa Burdelasa w 18 r. śm., jego rodziców i teściów oraz Grzegorza Jóźwiaka
Niedziela

(04.25.2021)

IV Niedziela Wielkanocna

900+ Stefana Bucio w 13 r. śm.
1100Int. dziękcz. w 20 r. sakr. małż. Beaty i Piotra Przybysz z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny oraz zdrowie dla Jubilatów, ich dzieci i bliskich
1800+ Mariana Śmiecińskiego w 10 r. śm.