Uroczystość Najświętszej Trójcy – 26/5/2024

9.00

+ Lidię Anikiej

11.00

+ Celinę i Andrzeja Żmijewskich

18.00

+ Antoniego Piankowskiego (w 21 rocz. śm.)

Poniedziałek, 27/5/2024

7.00

W int. Tygodnika „Idziemy”.

14.00

Pogrzeb śp. Czesława Orłowskiego

18.00

+ Annę Berta

Wtorek, 28/5/2024

7.00

O światło Ducha św. dla Matki Generalnej i Sióstr radnych

18.00

+ Janinę Skrzydlak i całą Rodzinę

Środa, 29/5/2024

7.00

O światło Ducha św. dla S. Prowincjalnej i Sióstr radnych

18.00

+ Ryszarda Orych

Boże Ciało, Czwartek, 30/5/2024

9.00

+ Irenę Kozłowską (2 rocz. śm.)

11.00

Za Parafian

Piątek, 31/5/2024

7.00

O dar zdrowia i szczęśliwa operację dla Julii

16.30

Ślub: Małgorzata Chodyczko i Michał Buczny

18.00

+ Mieczysławę, Zbigniewa, Michała Majewskich

Sobota, 1/6/2024

7.00

O dar zdrowia i szczęśliwą operację dla Julii

16.30

Ślub: Karolina Rowicka i Arkadiusz Sobczak

18.00

Int. dziękczynno-błagalna w 40 rocznicę ślubu PP. Krystyny i Ryszarda

IX niedziela zwykła, 2/6/2024

9.00

W int. Ofiarodawców i Kwestarzy

11.00

Dziękczynno-błagalna w int. o zdrowie i błogosławieństwo dla Joanny i Olusia i całej Rodziny

18.00

+ Jana Żebrowskiego (4 rocz. śm.)