Zesłanie Ducha Św. – 19/5/2024

9.00

+ Mariana Jeznacha, Stefanię, Antoniego, Bogdana Socha

11.00

Rocznica Pierwszej Komunii św.

+ Franciszka i Czesławę Kuźnickich, Ich Rodziców i zm. z Rodziny

18.00

+ Elżbietę i Wacława Żebrowskich

Poniedziałek, 20/5/2024

7.00

W int. S. Anastazji – o Boże błogosławieństwo i łaski

18.00

+ Eugeniusza Wyszyńskiego (3 rocz. śm.), Zygmunta Jeznacha (18 rocz. śm.) i Zm. z ich Rodzin

Wtorek, 21/5/2024

7.00

+ Zygmunta

18.00

+ Lecha Tymińskiego (3 m-ce po śmierci), intencja od Rodziny Wareluków

Środa, 22/5/2024

7.00

Za zgromadzenie SS. Elżbietanek, o nowe powołania

18.00

W int. Helenki, w 2 rocz. urodzin, intencja dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski dla Helenki i całej Rodziny

Czwartek, 23/5/2024

7.00

O światło Ducha św. dla Matki Generalnej i Sióstr radnych

18.00

Msza zbiorowa

Piątek, 24/5/2024

7.00

O światło Ducha św. dla S. Przełożonej i Sióstr radnych

18.00

+ Grzegorza i Marię Górskich, Stanisława i Halinę Modzelewskich

Sobota, 25/5/2024

7.00

+ Aleksandrę i Tadeusza Gawińskich i Ich Rodziców

18.00

+ Małgorzatę Chacińską

Uroczystość Najświętszej Trójcy, 26/5/2024

9.00

+ Lidię Anikiej

11.00

+ Celinę i Andrzeja Żmijewskich

18.00

+ Antoniego Piankowskiego (w 21 rocz. śm.)