14 niedziela zwykła, 9/7/2023

1. W związek małżeński zamierzają wstąpić: Sebastian Krzak, kawaler z parafii Św. Trójcy w Lipsku i Magdalena Jeznach, panna ze Rżysk, parafia tutejsza – zapowiedź pierwsza. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach zachodzących między narzeczonymi proszony jest do przekazanie informacji do kancelarii parafii.

2. Święto Św. Benedykta, opata, Patrona Europy we wtorek.

3. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tygodniki Idziemy i Gość niedzielny są dostępne na stoliku na końcu ławek.

4. Dziękuję Panu Henrykowi Kuźnickiemu wraz z Synem za przekopanie do rozprowadzania wody na terenie przykościelnym oraz Panu Franciszkowi Niewiarowskiemu za podłączenie i uruchomienie wody.

Dzięki wykonaniu tej pracy mogliśmy wczoraj zasadzić tuje oraz róże i rozciągnąć nakraplacz. Dziękuję wszystkim parafianom i parafiankom, którzy wczoraj pomogli w pracach przy sadzeniu a sponsorom za ziemie i róże. Bóg zapłać.