2 niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego, 14/4/2023r.

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po każdej Mszy św. odmówimy Koronkę prosząc o łaski dla nas i świata.

Spotkanie z Rodzicami Dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. po Mszy św. o 11.00.

Ofiary składane na tacę w dzisiejszą niedzielę przekazane zostaną na dzieła Caritas naszej diecezji.

2. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jutro, w poniedziałek. Została przeniesiona z racji Oktawy Wielkanocy.

Msza św. roczna za zmarłych w piątek o godz. 19.00.

3. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tygodniki „Idziemy” i „Gość niedzielny” są dostępne na stoliku na końcu ławek.

4. W sobotę będziemy rozbierać ciemnicę i grób Pański. Kwiaty sprzed grobu planuję wysadzić przed kościołem. Proszę o pomoc w tych pracach, kto może przyjść, w sobotę od godz. 9.00. Zapraszam.