22 niedziela zwykła, 3/9/2023.

1. Dziś, przy wyjściu z kościoła, zbiórka do puszek na Katolicki Ośrodek Adopcyjny.

O Ośrodku tym można przeczytać na stronie, że realizuje swoją misję przez pomoc dzieciom osieroconym lub zagrożonym sieroctwem społecznym poprzez:

pomoc rodzinom wychowującym dzieci, samotnym matkom i rodzinom adopcyjnym w procesie prawidłowego wychowania i usamodzielnienia się dziecka (poradnictwo, pomoc materialna i mieszkaniowa, znajdowanie pracy);

pomoc matkom w ciąży, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, tak skutecznej aby zapobiec aborcji oraz umożliwić osobiste wychowanie dziecka;

pomoc dziecku, którego naturalni rodzice nie mogą lub nie chcą wychowywać (uregulowanie sytuacji prawnej dziecka i znalezienie odpowiedniej rodziny adopcyjnej);

przygotowania kandydatów na rodziców adopcyjnych do przyjęcia osieroconych dzieci i opieki nad nimi;

wspierania utworzonych już rodzin adopcyjnych w procesie wychowania

2. Msza św. dla Dzieci i Młodzieży na rozpoczęcie roku szkolnego jutro, w poniedziałek, o godz. 8.00.

Spotkanie organizacyjne przed odpustem w poniedziałek o godz. 19.00 w dawnej kaplicy. Zapraszam parafian, którzy chcą włączyć się w organizację tego wydarzenia.

3. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w piątek, 8 września, Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 – tak jak codziennie w tygodniu.

4. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tygodniki Idziemy i Gość niedzielny są dostępne na stoliku na końcu ławek.