33 niedziela zwykła, 19/11/2023

1. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na seminarium Duchowne naszej diecezji.

2. Sołtys wsi Helenów, w imieniu mieszkańców, składa podziękowanie Panu Sławomirowi Wites za użyczenie gruntu, na którym stoi kapliczka ufundowana przez Pana Feliksa Wiśniewskiego we wrześniu 1908r.

Dziękujemy również Panu Vice Burmistrzowi Dariuszowi Szymanowskiemu za zgodę na renowację kapliczki z funduszu sołeckiego oraz za dotychczasowe 115 lat opieki nad kapliczką składamy serdeczne Bóg zapłać kilku pokoleniom Rodziny Wiśniewskich.

3. Siostry Szensztackie odwiedzą naszą parafię w przyszłą niedzielę.

Chcą spotkać się z Rodzinami, które przyjmują do swoich domów i modlą się przy obrazie Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej.

Zapraszam wszystkich, którzy już tworzą w/w wspólnoty jak i Tych, którzy chcieliby się zaznajomić z ta formą duchowości maryjnej. Spotkanie z Siostrami po Mszy św. o 9.00 w kawiarence.

Proszę o przyniesienie na to spotkanie po kawałku ciasta.

4. Dziękuję wszystkim, którzy stworzyli, w ubiegłą niedzielę, piękną, patriotyczną atmosferę śpiewając pieśni dla upamiętnienia Święta Niepodległości. Dbajmy o pamięć o naszych polskich bohaterach zwłaszcza wśród Dzieci i Młodzieży.

5. Zachęcam do czytania prasy katolickiej. Tygodniki „Idziemy” i „Gość niedzielny” są dostępne na stoliku na końcu ławek.