6 niedziela Postu, 2/4/2023r., Niedziela Palmowa

1. Dziś Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej.

O godz. 17.15 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

2. Wielki Czwartek – Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Później przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 21.00.

3. Wielki Piątek – adoracja w ciemnicy od godz. 9.00 do 12.00,

nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00, po niej adoracja do wieczornej Liturgii Męki Pańskiej o godz. 18.00. Później przeniesienie Pana Jezusa do grobu i adoracja do godz. 21.00.

4. Wielka Sobota – święcenie pokarmów:

Rżyska:

– u Pani Wandy Dąbrowskiej o godz. 8.00,

– u Państwa Arkadiusza i Anny Jeznachów ok. 8.20,

Nowy Janków:

– u Pana Włodzimierza Stanisławskiego ok. 8.45,

– u Państwa Sulewskich ok. 9.00.

W kościele święcenie od 9.30 do 12.00 i od 15.30 do 16.00.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00, po niej adoracja Pana Jezusa w grobie do wieczornej Wigilii Paschalnej tj. do 19.00.

5. Wielkanoc. Rezurekcja o 6.00. Od 5.30 przygotowujemy procesję: trzeba poznosić z chóru sztandary, przygotować poduszki, ustawić dziewczynki sypiące kwiatki… Sztandary niosą przedstawiciele każdej wsi, podobnie poduszki. Feretron z figurą Matki Bożej i różaniec – członkowie kółek różańcowych.

Procesję formujemy w kościele, w nawie głównej od 5.40.

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Tygodniki Idziemy i Gość niedzielny są dostępne na stoliku na końcu ławek.

Jest też gazeta Dobre nowiny, są to egzemplarze bezpłatne.

5. Podziękowanie za prace porządkowe wokół kościoła.

Przy wyjściu z kościoła są wyłożone listy z godzinami adoracji. Proszę wpisać się na pół godziny po dwie osoby. Adoracja jest modlitwą w ciszy…