III Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca 2020

Zgodnie z Dekretem naszego Biskupa, w najbliższą Niedzielę (i kolejne Niedziele, do odwołania):

Zapraszam na Msze do kościoła, wyłącznie rodzinę zamawiającą intencję mszalną. Na Mszy nie może być więcej niż 50 osób. Nie chciałbym Was liczyć przy wejściu do kościoła i zamykać drzwi przed kimkolwiek, dlatego proszę abyście skorzystali z dyspensy udzielonej przez naszego Biskupa i pozostali w niedzielę w domach, obchodząc Dzień Pański łącząc się duchowo z naszą świątynią parafialną i całą wspólnotą naszej Parafii poprzez uczestnictwo w transmisji Mszy św. w TV, Radiu i Internecie.

Będąc w stanie łaski uświęcającej można przyjąć Komunię duchowo, korzystając z wszelkich łask związanych z rzeczywistym i fizycznym przyjęciem Ciała Pańskiego w Komunii sakramentalnej na Mszy św.

Msze św. w dni powszednie odprawiane będą według zwykłego porządku. Zapraszam na nie jedynie osoby związane najbliżej z zamówioną intencją, jeżeli nie znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka.

Kościół będzie otwarty aby można było wstąpić na indywidualną modlitwę codziennie poza wtorkiem i środą od godz. 17:00 do 19:00. We wtorek od 6.30 do 8.00 a w środę od 16.30 do 19.00.

W poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę będę spowiadać od godz. 17:00 do 18:00. We wtorek od 6.30 do 7.00. We środę od 16.30 do 17.00 i od 17.30 do 18.00. Zachęcam do przyjęcia tego sakramentu, gdyż może się okazać, że nie będzie rekolekcji wielkopostnych i możliwości spowiedzi przed Świętami.

Kancelaria zostaje zamknięta. Sprawy kancelaryjne należy omawiać telefonicznie. Jedynie w sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

O godz. 20.30 każdego dnia jako Wasz duszpasterz modlę się w kościele różańcem w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Bardzo proszę abyście całymi rodzinami łączyli się ze mną i całym Kościołem, modląc się w swoich domach.

Każdemu z Was moi drodzy służę wizytą w waszych domach, jeśli nie możecie przybyć na spowiedź do kościoła i chcielibyście skorzystać z Sakramentu chorych i Komunii Świętej to proszę dzwonić na nr tel. 665 405 100

Bardzo proszę o maksymalne izolowanie się osób będących w grupach podwyższonego ryzyka a pozostałych o poważne potraktowanie apeli o pozostanie w domach i nie narażanie się na zbędne teraz kontakty.

       Niech Dobry Bóg oddali od nas pandemię i wszelkie nieszczęścia, wypełni serca pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.