IV Niedziela Wielkiego Postu, 22 marca 2020

Dzisiejszą, czwartą niedzielę Wielkiego Postu, w tradycji Kościoła nazywamy niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Zapraszam na Msze do kościoła, wyłącznie rodzinę zamawiającą intencję mszalną. Na Mszy nie może być więcej niż 50 osób. Zachęcam do uczestnictwa we Mszy św. transmitowanej codziennie z naszego kościoła przez stronę internetową parafii

Będąc w stanie łaski uświęcającej można przyjąć Komunię duchowo, korzystając z wszelkich łask związanych z rzeczywistym i fizycznym przyjęciem Ciała Pańskiego w Komunii sakramentalnej na Mszy św.

Kościół będzie otwarty aby można było wstąpić na indywidualną modlitwę codziennie poza poniedziałkiem i wtorkiem od godz. 17:00 do 19:00. W poniedziałek od 16.30 do 19.00, we wtorek od 6.30 do 8.00.

We środę, czwartek, piątek i sobotę będę spowiadać od godz. 17:00 do 18:00. W poniedziałek od 16.30 do 17.00 i od 17.30 do 18.00. We wtorek od 6.30 do 7.00. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości.

W poniedziałek o godz. 18.00 odprawimy nabożeństwo do św. Józefa a po nim Mszę św. za Jego wstawiennictwem.

W poniedziałek nie ma spotkania dla kandydatów do Bierzmowania z klasy I szk. ponadpodstawowej.

We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami.

We środę 25 marca będziemy przeżywali Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która jest też Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Osoby chcące w ty dniu podjąć się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego mogą to uczynić  w swoich domach.

W czwartek, 26 marca, przypada w Kościele polskim Dzień modlitw za więźniów z okazji wspomnienia Świętego Dobrego Łotra.

W sobotę 28 marca w czasie Mszy o godz. 18.00 będziemy szczególnie przyzywali opieki św. Michała Archanioła.

W związku z odwołaniem rekolekcji parafialnych zachęcam do udziału w rekolekcjach i nabożeństwach wielkopostnych transmitowanych przez media i w internecie. Bardzo proszę też o kontakt telefoniczny w sprawie zamówionych Mszy św. 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia o godz. 10.00 i 19.30.

Kancelaria zostaje zamknięta. Sprawy kancelaryjne należy omawiać telefonicznie. Jedynie w sprawach najistotniejszych będziemy umawiać bezpośrednią rozmowę.

O godz. 20.30 każdego dnia modlę się w kościele różańcem w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Bardzo proszę abyście całymi rodzinami łączyli się ze mną i całym Kościołem, modląc się w swoich domach.

Bardzo proszę o maksymalne izolowanie się osób będących w grupach podwyższonego ryzyka a pozostałych o poważne potraktowanie apeli o pozostanie w domach i nie narażanie na zakażenie siebie lub innych.

Niech Dobry Bóg oddali od nas epidemię i wszelkie nieszczęścia, wypełni serca pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.