Niedziela Chrztu Pańskiego, 8/1/2023r.

1. Dzisiaj w czasie Mszy św. o 11.00 konkurs kolęd dla Dzieci.

Spotkania opłatkowe dla ministrantów i scholi dziś po Mszy św. o godz. 11.00, w kawiarence.

Spotkanie opłatkowe dla Kwestarzy, Koła Gospodyń Wiejskich i Kółek różańcowych, zarówno tradycyjnych jak i Rodziców modlących się za Dzieci, również dzisiaj o godz. 16.00.

2. Z racji na kolędę od poniedziałku do soboty włącznie w tym tygodniu Msze św. są tylko rano.

Kolęda (Rżyska – piękny zwyczaj odprowadzania Księdza, oczekiwania na Księdza…).

3. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Tygodniki Idziemy i Gość niedzielny są dostępne na stoliku na końcu ławek.