Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada 2020

W dzisiejszą niedzielę Kościół wychwala Pana Boga za wszystkich świętych, oficjalnie kanonizowanych, i tych, którzy w cichości wiedli święte życie. Radujemy się i wierzymy, że są w domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym, abyśmy nie ustawali na drogach wiary. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy, czy jej pragniemy.

Dziś nie będzie nabożeństwa za zmarłych na cmentarzu. Odprawimy je po Mszy o godz. 11.00 w kościele.

Jutro przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Pamiętajmy, że nie ma „święta zmarłych”. Bliskość uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienie wszystkich zmarłych nie jest przypadkowe. Stanowimy bowiem jeden Kościół: my jesteśmy jeszcze Kościołem pielgrzymującym do nieba i walczącym z grzechem; święci są Kościołem tryumfującym, a zmarli przebywający w czyśćcu są Kościołem oczyszczającym się. Modląc się za zmarłych, pomagamy tym, którzy pokutują w czyśćcu. Ofiarujmy im dar modlitwy, aby jak najszybciej mogli przebywać blisko Ojca w niebie. W poniedziałek 2 listopada Msze Święte będą o godz. 9.00, 18.00 i 19.30. Po Mszy o godz. 9.00 odprawimy w kościele nabożeństwo za zmarłych.

Pamiętajmy o możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. Warunki jego uzyskania to: pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych, być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga. W związku z epidemią Stolica Apostolska przedłużyła możliwość uzyskania odpustu na cały listopad według możliwości wiernych.

Zapraszam do włączenia się w modlitwę Różaniec do Granic Nieba jako przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakiego doznały dzieci nienarodzone. Pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Konsekwencje stają się coraz bardziej widoczne i dotykają nas coraz bardziej. Modlitwy będą w kościele codziennie od 1 do 8 listopada o godz. 17.00.

We czwartek, 5 listopada, w czasie Mszy św. będziemy przyzywali szczególnego wstawiennictwa naszej Patronki, św. Faustyny.

W I piątek miesiąca nie będzie odwiedzin u chorych. W nagłych wypadkach proszę o kontakt telefoniczny. Od godz. 16.30 adoracja Najśw. Sakramentu z możliwością przystąpienia do spowiedzi.

W I sobotę listopada modlitwa różańcowa o godz. 17.00 a o godz. 18.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi.

Możemy jeszcze składać intencje na wypominki roczne i Mszę listopadową.

Gdy porządkujemy groby bliskich zmarłych, proszę wyrzucać do kontenerów śmieci nie ulegające rozkładowi (plastik, szkło, papier, itp.) a śmieci naturalne składamy na wydzielonych miejscach przy kontenerach. Bardzo proszę o dokładne wygaszenie zniczy przed wyrzuceniem do kontenera.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos, i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi. W naszym kościele mogą przebywać jednocześnie 93 osoby.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, wielki reformator Kościoła.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.