XVII niedziela zwykła 28 lipca 2019

Wraz z uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. Życie duchowe, które nieustanie próbujemy w nas rozwijać, jest bowiem nie tylko owocem naszych starań i wysiłków, ale nade wszystko darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocni w nas pragnienie modlitwy.

Wkrótce rozpoczynamy sierpień, który w Polsce jest miesiącem abstynencji. Kościół zachęca do powstrzymania się od napojów alkoholowych w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Serdecznie zapraszamy do podjęcia tego wyrzeczenia.

W czwartek 1 sierpnia wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Będziemy się modlić za poległych w walce o wolność Ojczyzny na Mszy Świętej o godz. 18.00.

W pierwszy piątek miesiąca Msza Święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy o godz. 18.00. Adoracja Najśw. Sakramentu i możliwość spowiedzi od godz. 16.30. Z powodu urlopu ks. proboszcza  najbliższe odwiedziny chorych z posługą duszpasterską w piątek 9 sierpnia. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt przez telefon parafialny 665 405 100.

Zapraszamy na nabożeństwo pierwszosobotnie o godz. 17.15.

Zbliża się czas pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. Wszystkich, którzy pragną podążać do stóp Jasnogórskiej Pani, prosimy o zapoznanie się z informacjami na tablicy ogłoszeń.

Od 28 lipca do 7 sierpnia ks. Proboszcz jest na urlopie. Msze św. w tym czasie w naszym kościele odprawia ks. Paweł Wrąbel, Orionista z Domu dla Bezdomnych w Czarnej. Pilne sprawy kancelaryjne proszę załatwiać w kancelarii parafii św. o. Pio w Zagościńcu.

Życzymy wszystkim udanego, radosnego, bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego. Prosimy o umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. Sami też nie zaniedbujmy korzystania z tego bezcennego Daru Boga.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza, patronka gospodyń domowych,

31 VII – św. Ignacy z Loyoli (1491-1556), hiszpański rycerz, założyciel zakonu jezuitów,

1 VIII – św. Alfons Maria Liguori (1696-1787), włoski kapłan, założyciel zgromadzenia redemptorystów.

Solenizantów i jubilatów ogarniamy serdeczną modlitwą i życzymy wszelkich Bożych darów.

Zachęcam do czytania prasy katolickiej:  Idziemy  i  Gość Niedzielny.

Dziękuję za wszystkie ofiary, jakie składacie na potrzeby Parafii.

         Niech Dobry Bóg obdarzy nas pokojem i obfitym błogosławieństwem a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.