XXX Niedziela zwykła, 25 października 2020

W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.

We czwartek, 29 października, w czasie Mszy św. będziemy przyzywali orędownictwa św. Michała Archanioła.

Zapraszam na nabożeństwo różańcowe codziennie o godz. 17.15. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach.

Wszystkich kandydatów do Bierzmowania zapraszam na spotkanie dziś o godz. 19.00 w kościele. Kandydaci z klasy VIII przynoszą na spotkanie swoje deklaracje.

W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. O godz. 12.30 odprawimy na cmentarzu nabożeństwo za zmarłych polecanych w wypominkach.

W poniedziałek 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte będą o godz. 9.00, 18.00 i 19.30. Po Mszy o godz. 9.00 odprawimy w kościele nabożeństwo za zmarłych.

Pamiętajmy o możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. Warunki jego uzyskania to: pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych, być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga. W związku z epidemią Stolica Apostolska przedłużyła możliwość uzyskania odpustu na cały listopad według możliwości wiernych.

Możemy jeszcze składać intencje na wypominki roczne, jednorazowe i Mszę listopadową. Kartki, na których wypisujemy imiona i nazwiska bliskich zmarłych znajdują się na stoliku z gazetami.

W związku z Dniem Zadusznym tradycyjnie porządkujemy groby bliskich zmarłych. Bardzo proszę wyrzucać do kontenerów śmieci nie ulegające rozkładowi (plastik, szkło, papier, itp.) a śmieci naturalne składamy na wydzielonych miejscach przy kontenerach. Dzięki temu zaoszczędzimy na opłatach za wywóz śmieci. Bardzo proszę o dokładne wygaszenie zniczy przed wyrzuceniem do kontenera.

Pamiętajmy, że w kościele zakrywamy usta i nos, i zachowujemy między sobą odległość zgodną z zaleceniami sanitarnymi. W naszym kościele mogą przebywać jednocześnie 93 osoby.

Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na rzecz naszej parafii.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.