Od 15 do 22 sierpnia 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(15.08.2021)

Urocz. Wniebowzięcia NMP

900+ Jana i Janinę Jaczewskich, Tadeusza i Franciszkę Niewiarowskich
1100+ Wiesława Michalskiego
1800+ Mariannę, Jerzego i Dariusza Antczak
Poniedziałek1800+ Marzannę w 3 r. śm., Kingę, Adama i Katarzynę Rembelskich
Wtorek700+ Jadwigę Zych i zm. z rodz. Jeznachów
Środa1800+ Bolesława Kostrzewę
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1630Ślub: Weronika Ciok i Dawid Świniarski
1800+ Zofię, Leszka i Roberta Banaszek
Sobota1800+ Zofię, Józefa i Jana Przybyłowskich
Niedziela

(22.08.2021)

XXI Niedziela zwykła

900+ Józefa Jeznacha i zm. z rodz.
1100+ Aleksandra Jeznacha w 3 r. śm.

Chrzest: Oliwier Kostrzewa

1800+ Dariusza Antczaka w 4 r. śm.