zapowiedzi przedmałżeńskie na 26 listopada 2017

Z A P O W I E D Z I

W najbliższym czasie pragną zawrzeć Sakrament Małżeństwa:

Piotr PIÓRO, kawaler, zam.: Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Duczkach

i

Kamila PIANKOWSKA, panna, zam.: Parafia tutejsza

Zapowiedź I: 26.11.2017;             Zapowiedź II: 3.12.2017.

Polecając narzeczonych modlitwie przypominam, że każdy kto wie o przeszkodach, jakie uniemożliwiają na zawarcie między nimi małżeństwa jest w sumieniu zobowiązany powiadomić o tym miejscowego Proboszcza (za: Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan. 1066).