Od 18 do 25 kwietnia 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(04.18.2021)

III Niedziela Wielkanocna

900+ Mariana Kucharskiego, Jana, Wiktorię i Małgorzatę Winkler
1100+ Stanisławę w 6 r. śm. i Mariana Szczęsnych oraz ich rodziców
1800+ Jana i Janinę Jaczewskich, Tadeusza i Franciszkę Niewiarowskich
Poniedziałek1800+ Krzysztofa Księżyka
Wtorek700Za Parafian
Środa1700+ Henryka Waś w mieś. po śm.
1800+ Genowefę Majewską
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Janinę i Jana Gmurowskich
Sobota1800+ Zbigniewa Burdelasa w 18 r. śm., jego rodziców i teściów oraz Grzegorza Jóźwiaka
Niedziela

(04.25.2021)

IV Niedziela Wielkanocna

900+ Stefana Bucio w 13 r. śm.
1100Int. dziękcz. w 20 r. sakr. małż. Beaty i Piotra Przybysz z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny oraz zdrowie dla Jubilatów, ich dzieci i bliskich
1800+ Mariana Śmiecińskiego w 10 r. śm.

Od 11 do 18 kwietnia 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(04.11.2021)

Niedziela Miłosierdzia Bożego

900+ Agnieszkę Błachut
1100+ Konstantego Mackiewicza i Małgorzatę Chacińską
1800+ Dariusza Antczaka
Poniedziałek1800+ Kazimierza w 13 r. śm., Helenę i Józefa Baranowskich
Wtorek700Za Parafian
Środa1800+ Janinę i Edwarda Jeznach
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Int. dziękcz. w 3 r ur. Marcela Błachut z prośbą o błog. Boże, zdrowie i szczęśliwe dzieciństwo oraz wszelkie łaski dla całej rodziny
Sobota1800+ Jerzego Jaroszewskiego i zm. z rodz.
Niedziela

(04.18.2021)

III Niedziela Wielkanocna

900+ Mariana Kucharskiego, Jana, Wiktorię i Małgorzatę Winkler
1100+ Stanisławę w 6 r. śm. i Mariana Szczęsnych oraz ich rodziców
1800+ Jana i Janinę Jaczewskich, Tadeusza i Franciszkę Niewiarowskich

Od 4 do 11 kwietnia 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(04.04.2021)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

600Za Parafian
1100+ Zenona Jocz i zm. z rodz.
1800+ Mariusza – Adama i Jana Rajskich
Poniedziałek

w oktawie Wielkanocy

900+ Adama Bieguńskiego
1100Int. dziękcz. w 90 r. urodzin Leokadii Kostrzewa z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatki i jej bliskich
1230O błog. Boże dla Łucji Zych, przyjmującej Chrzest i dla jej rodziny
1800+ Mariana i Barbarę Rzempołuch, i zm. z rodziny oraz Henryka Waś
Wtorek700+ Szymona i Mariannę Jeznach
Środa1700+ Ireneusza Gębicza w mieś. po śm.
1800Int. dziękcz. w 65 r. urodzin Elżbiety Gontarek z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatki i jej bliskich
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Wypominki roczne
Sobota1700+ Hannę Stanisławską w mieś. po pogrzebie
1800+ Piotra i Zbigniewa Koszewskich
Niedziela

(04.11.2021)

Niedziela Miłosierdzia Bożego

900+ Agnieszkę Błachut
1100+ Konstantego Mackiewicza i Małgorzatę Chacińską
1800+ Dariusza Antczaka

Od 28 marca do 4 kwietnia 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(28.03.2021)

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

900+ Czesławę i Franciszka Kuźnickich
1100+ Mariannę w 8 r. śm. i Jana Brzezickich, i ich rodziców
1800+ Jadwigę, Henryka i Andrzeja Banaszek
Poniedziałek1800+ Zdzisława Potęgę
Wtorek1800+ Dariusza Pietrzaka w 9 r. śm.
Środa1800+ Franciszkę, Józefę, Józefa i Józefa
Czwartek1800

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Piątek1800

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota1930

WIGILIA PASCHALNA

Niedziela

(04.04.2021)

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

600Za Parafian
1100+ Zenona Jocz i zm. z rodz.
1800+ Mariusza – Adama i Jana Rajskich

Od 21 do 28 marca 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(21.03.2021)

V Niedziela Wielkiego Postu

900+ Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię i Pawła Waś
1100+ Genowefę i Mariana Wilimów, i zm. z rodz
1800+ Halinę, Lucjana, Zofię i Stanisława Michałowskich, Wiktorię i Bronisława Sulejewskich, Czesława Burdelasa
Poniedziałek1000+ Mariannę i Waldemara Stasiak, Jana i Mariannę Kostrzewa
1800+ Józefa, Mariannę, Henryka, Janusza i Grażynę Piankowskich
1930+ Józefę, Bronisława, Andrzeja i Jana Sulewskich
Wtorek1000Za Parafian
1800Int. dziękcz. w 18 r. ur. Dawida Rzęsy z prośbą o Błog. Boże, Światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie
1930+ Lucjana i Bogusława Kielak
Środa1000O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Chrześniaków i ich rodzin
1800+ Jerzego Żebrowskiego
1930+ Józefa, Mariannę, Janusza, Henryka i Grażynę Piankowskich
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Wojciecha Jeznacha w 2 r. śm.
Sobota1700+ Mirosława Piątkowskiego w mieś. po śm.
1800+ Zofię i Mariana Stefaniak
Niedziela

(28.03.2021)

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

900+ Czesławę i Franciszka Kuźnickich
1100+ Mariannę w 8 r. śm. i Jana Brzezickich, i ich rodziców
1800+ Jadwigę, Henryka i Andrzeja Banaszek

Od 14 do 21 marca 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(14.03.2021)

IV Niedziela Wielkiego Postu

900+ Grzegorza Jóźwiaka w 14 r. śm., Honoratę, Zbigniewa, Kazimierza Burdelasów
1100+ Stanisława Wrzoska w 4 r. śm., Czesławę i Stanisława Rucińskich w 13 r. śm.

Chrzest: Kamil Praski

1800+ Ryszarda Kycia w 3 r. śm. i jego rodziców
Poniedziałek1800+ Jakuba Broma
Wtorek700+ Henrykę Stefaniuk w 32 r. śm.
Środa1700+ Irenę Jagodzińską w mieś. po śm.
1800+ Zygmunta Kuźnickiego w 27 r. śm.
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Józefę i Józefa Jeznach, i zm. z rodz. oraz Józefę Wiśniewską
Sobota1800+ Helenę, Józefa i Zdzisława Uchto
Niedziela

(21.03.2021)

V Niedziela Wielkiego Postu

900+ Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię i Pawła Waś
1100+ Genowefę i Mariana Wilimów, i zm. z rodz
1800+ Halinę, Lucjana, Zofię i Stanisława Michałowskich, Wiktorię i Bronisława Sulejewskich, Czesława Burdelasa

Od 7 do 14 marca 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(07.03.2021)

III Niedziela Wielkiego Postu

900+ Stanisławę i Jana Kostrzewa
1100+ Stanisława Czeredysa w 2 r. śm.
1800O błog. Boże, opiekę Matki bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy
Poniedziałek1800+ Franciszka Rzymka w mieś. po pogrzebie
Wtorek700Za Parafian
Środa1800+ Sławomira Dzięcioł
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Wypominki roczne
Sobota1800+ Pelagię i Franciszka Kuźma
Niedziela

(14.03.2021)

IV Niedziela Wielkiego Postu

900+ Grzegorza Jóźwiaka w 14 r. śm., Honoratę, Zbigniewa, Kazimierza Burdelasów
1100+ Stanisława Wrzoska w 4 r. śm., Czesławę i Stanisława Rucińskich w 13 r. śm.
1800+ Ryszarda Kycia w 3 r. śm. i jego rodziców

Od 28 lutego do 7 marca 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(28.02.2021)

II Niedziela Wielkiego Postu

900+ Helenę i Aleksandra Kostrzewa
1100+ Genowefę, Henryka, Eugeniusza i Wiesława Kielak
1800+ Stanisława i Dariusza Ciok
Poniedziałek1800+ Lucjana i Bogusława Kielak
Wtorek700Za Parafian
Środa1800+ Andrzeja w 15 r. śm. i Celinę Żmijewskich
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Janinę, Adolfa i Helenę Rupińskich
Sobota1800Int. dziękcz. w 1 r. urodzin Małgosi Wawryło z prośbą o zdrowie, szczęśliwe dzieciństwo, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny a także o potrzebne łaski dla całej rodziny
Niedziela

(07.03.2021)

III Niedziela Wielkiego Postu

900+ Stanisławę i Jana Kostrzewa
1100+ Stanisława Czeredysa w 2 r. śm.
1800O błog. Boże, opiekę Matki bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy

Od 21 do 28 lutego 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(21.02.2021)

I Niedziela Wielkiego Postu

900+ Dariusza Ryszkowskiego
1100Int. dziękcz. w 18 r. urodzin Julii Przybysz z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie
1800+ Janinę, Józefa i Barbarę Różańskich, Marylę Dębek, Annę Wudarską
Poniedziałek1700+ Józefa Antkowicza w 1 r. śm.
1800+ Mariannę Misiukiewicz w mieś. po śm.
Wtorek700Za Parafian
Środa1800+ Henrykę Andrzejewską, zm. rodziców i teściów
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Dariusza Dzieniszewskiego w 9 r. śm.
Sobota1700Int. dziękcz. w 18 r. urodzin Aleksandry Rowickiej z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie
1800+ Jadwigę Koper w 15 r. śm.
Niedziela

(28.02.2021)

II Niedziela Wielkiego Postu

900+ Helenę i Aleksandra Kostrzewa
1100+ Genowefę, Henryka, Eugeniusza i Wiesława Kielak
1800+ Stanisława Ciok

Od 14 do 21 lutego 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(14.02.2021)

VI Niedziela zwykła

900+ Mieczysława Miecznikowskiego
1100+ Jana w 9 r. śm. i Walentynę Borowych
1800+ Lucynę Wiśniewską
Poniedziałek1700+ Mirosława Praskiego w mieś. po śm.
1800+ Stefanię i Stanisława Drążewskich
Wtorek700Za Parafian
Środa Popielcowa

 

900O rozwiązanie trudnej sprawy dla Łukasza
1800+ Zdzisława Potęgę
1930O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Chrześniaków i ich rodzin
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800O doświadczenie Miłości Bożej dla Lidii i Bohdana
Sobota1800Int. dziękcz. w 4 r. urodzin Adasia Parysa z prośbą o zdrowie, szczęśliwe dzieciństwo, błog. Boże i opiekę Matki Bożej a także o wszelkie łaski dla Jego Rodziny
Niedziela

(21.02.2021)

I Niedziela Wielkiego Postu

900+ Dariusza Ryszkowskiego
1100Int. dziękcz. w 18 r. urodzin Julii Przybysz z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie
1800+ Janinę, Józefa i Barbarę Różańskich, Marylę Dębek, Annę Wudarską