19 niedziela zwykła, 13/8/2023r.

9.00

+ Józefa i Janinę, Barbarę Różańskich, Annę Wudarską, Marylę Dębek

11.00

+ Sylwestra Król (6 rocz. śm.) i Ireneusza

18.00

+ Mariannę i Zygmunta Sulewskich, Krystynę, Kazimierza, Jana Michalskich, Wiesława Zamiatowskiego

Poniedziałek, 14/8/2023

18.00

+ Stefana Borowego

Uroczystość Wniebowzięcia NMPanny, Wtorek, 15/8/2023

9.00

+ Piotra i Jadwigę Zych

11.00

+ Mariannę i Jerzego Antczak

18.00

+ Lidię Anikiej (od Rodziny Stawskich)

Środa, 16/8/2023

18.00

Za dusze czyśćcowe

Czwartek, 17/8/2023

18.00

Msza zbiorowa

Piątek, 18/8/2023

18.00

W 35 rocz. małżeństwa PP. Józefa i Teresy Błachut, dziękczynienie za przeżyte lata, z prośbą o potrzebne łaski na dalsze życie.

Sobota, 19/8/2023

7.00

+ Wiesława Żebrowskiego (30 dzień po pogrzebie)

18.00

+ Aleksandra (m) Jeznach (5 rocz. śm.) i Mariannę Jeznach

XX niedziela zwykła, 20/8/2023r.

9.00

+ Kazimierza Milewskiego

11.00

+ Jana i Janinę Jaczewskich, Tadeusza i Franciszkę Niewiarowskich

18.00

W 15 rocz. Sakramentu Małżeństwa PP. Dąbrowskich – int. dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski dla Małżonków i Dzieci