28 Niedziela zwykła, 9/10/2022r.

9.00

+ Jadwigę Kamińską

11.00

+ Wacława, Feliksę Jeznach, Barbarę Różańską

(chrzest: Julia Traczyk)

17.15

Różaniec

18.00

+ Zofię i Piotra Jendrzejewskich

Poniedziałek, 10/10/2022

17.15

Różaniec

18.00

+ Stanisława Zdziecha, Marię Gigoło, Zofię Borkowską

Wtorek, 11/10/2022

17.15

Różaniec

18.00

+ Jana i Cecylię Jabłońskich i Zm. z Rodziny

Środa, 12/10/2022

17.15

Różaniec

18.00

+ Teresę i Antoniego Cygas

Czwartek, 13/10/2022

17.15

Różaniec

18.00

Msza zbiorowa

Piątek, 14/10/2022

17.15

Różaniec

18.00

Wypominki roczne

Sobota, 15/10/2022

16.00

Ślub: Krzysztof Szczęsny i Aleksandra Mróz

17.15

Różaniec

18.00

+ Adama Biegańskiego (2 rocz. śm.), Jacka Matusiaka (5 rocz. śm.)

Niedziela, 16/10/2022

9.00

O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Teresy, Pauliny i Agnieszki i Jej Rodziny

11.00

+ Barbarę i Mariana Rzempołuch, Henryka Waś i zm. z Rodziny

17.15

Różaniec

18.00

+ Irenę i Stanisława Bereda, Janinę i Jana Gmurowskich