Od 1 do 8 marca 2020 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(01.03.2020)

I Niedziela  Wielkiego Postu

900+ Czesławę i Stanisława Palesa
1100+ Stanisława Wrzoska w 3 r. śm., Czesławę i Stanisława Rucińskich w 12 r. śm.
1800O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Ofiarodawców i Kwestarzy
Poniedziałek1800+ Janinę i Edwarda Jeznach
Wtorek700+ Jana i Stanisławę Kostrzewa
Środa1700+ Małgorzatę Chacińską w mieś. po pogrzebie
 1800Int. dziękcz. w 18 r. ur. Natalii Sosnowskiej z prośbą o błog. Boże, Światło Ducha Świetego, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatki i potrzebne łaski dla Rodziny
Czwartek1800Msza św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Andrzeja Żmijewskiego w 14 r. śm. i zm. z rodziny
Sobota1100Msza św. w int. wynagrodzenia za zniewagi i bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi
1800+ Janusza w 4 r. śm. i Bożenę Panufnik
Niedziela

(08.03.2020)

II Niedziela  Wielkiego Postu

900+ Honoratę, Kazimierza, Zbigniewa Burdelasów i Grzgorza Jóźwiaka
1100+ Halinę, Lucjana, Zofię, Stanisława Michałowskich, Wiktorię i Bronisława Sulejewskich, Czesława Burdelasa

Chrzest: Jan Beczek, Krzysztof Murawski

1800+ Zofię i Tadeusza Tymińskich