Od 21 do 28 marca 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(21.03.2021)

V Niedziela Wielkiego Postu

900+ Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię i Pawła Waś
1100+ Genowefę i Mariana Wilimów, i zm. z rodz
1800+ Halinę, Lucjana, Zofię i Stanisława Michałowskich, Wiktorię i Bronisława Sulejewskich, Czesława Burdelasa
Poniedziałek1000+ Mariannę i Waldemara Stasiak, Jana i Mariannę Kostrzewa
1800+ Józefa, Mariannę, Henryka, Janusza i Grażynę Piankowskich
1930+ Józefę, Bronisława, Andrzeja i Jana Sulewskich
Wtorek1000Za Parafian
1800Int. dziękcz. w 18 r. ur. Dawida Rzęsy z prośbą o Błog. Boże, Światło Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny na całe życie
1930+ Lucjana i Bogusława Kielak
Środa1000O błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Chrześniaków i ich rodzin
1800+ Jerzego Żebrowskiego
1930+ Józefa, Mariannę, Janusza, Henryka i Grażynę Piankowskich
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Wojciecha Jeznacha w 2 r. śm.
Sobota1700+ Mirosława Piątkowskiego w mieś. po śm.
1800+ Zofię i Mariana Stefaniak
Niedziela

(28.03.2021)

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

900+ Czesławę i Franciszka Kuźnickich
1100+ Mariannę w 8 r. śm. i Jana Brzezickich, i ich rodziców
1800+ Jadwigę, Henryka i Andrzeja Banaszek