V Niedziela Wielkiego Postu, 21 marca 2021

Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

Rozpoczęliśmy rekolekcje parafialne, które prowadzi dla nas paulin o. Marek Tomczyk z klasztoru w Warszawie. Msze św. z nauką rekolekcyjną w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 10.00, 18.00 i 19.30. Sakrament pokuty i pojednania będzie sprawowany pół godziny przed  Mszą św. Msza św. z nauką rekolekcyjną o godz. 18.00 będzie transmitowana na naszej stronie parafialnej.

W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy zabiegają o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to towarzyszenie modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg, a którego życie jest zagrożone. Zachęcam, by z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne. W czasie Mszy św. o godz. 18.00 osoby chcące podjąć się tej duchowej opieki złożą stosowne przyrzeczenie. Szczegóły w folderach wyłożonych na stoliku z gazetami.

Zapraszam wszystkich kandydatów do bierzmowania na spotkanie w przyszłą niedzielę o godz. 19.00 w kościele.

W piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 18.45. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

Zapraszam do udziału w nabożeństwie do św. Józefa w poniedziałki o godz. 18.00.

We czwartek zapraszam na adorację Najśw. Sakramentu po Mszy do godz. 21.00. W tym czasie jest możliwość spowiedzi lub rozmowy.

Zachęcam do nabywania w świec wielkanocnych. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na cele statutowe diecezjalnej Caritas, czyli na pomoc najuboższym mieszkańcom naszej diecezji obejmującą osoby chore, niepełnosprawne, bezdomne, dzieci i młodzież, seniorów. Świece znajdują się na stoliku za ławkami.

Do niedzieli 28 marca można przynosić do kościoła artykuły żywnościowe oraz środki czystości i higieny dla naszych braci i sióstr będących w trudniejszej sytuacji materialnej.

Zachęcam do lektury tygodników IDZIEMY i GOŚĆ NIEDZIELNY.

Serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone na cele wspólnoty parafialnej i jej utrzymanie.

Niech Dobry Bóg obdarzy nas błogosławieństwem i pokojem serc, a św. Faustyna wyprasza Miłosierdzie dla nas i świata całego.