Od 22 do 29 grudnia 2019 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(22.12.2019)

IV niedziela Adwentu

900+ Honoratę, Kazimierza, Zbigniewa Burdelasów, Grzegorza Jóźwiaka
1100+ Stanisławę i Czesława Dąbrowskich, Krystynę Szewczyk
1800+ Annę, Czesława, Jana Kolatorskich, Annę, Jana, Eugeniusza Sulejewskich, Janinę, Józefa, Bogdana Tlaga, zm. z rodz. Rzempołuchów i Kucharskich
Poniedziałek645
Wtorek645+ Stanisławę i Jana Kostrzewa
2400PASTERKA w intencji Parafian
Środa

(25.12.2019)

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

900+ Czesławę i Franciszka Kuźnickich
1100+ Zdzisława Potęgę i zm. z rodz. Potęgów i Sobolewskich

Chrzest: Karol Młynarczyk

1800+ Piotra i Zofię Jędrzejewskich, Michała i Feliksę Sulejewskich
Czwartek

(26.12.2019)

Święto

św. Szczepana

900+ Grzegorza Górskiego i Stanisława Modzelewskiego
1100+ Marcina Jarzębskiego
1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek800
Sobota800+ Tadeusza Ziółkowskiego
1800Int. dziękcz. w 40 r. małż. Alicji i Stanisława Piankowskich z prośbą o zdrowie, błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci, wnuków i wszystkich bliskich
Niedziela

(29.12.2019)

Święto Św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

900+ Aleksandra i Genowefę Majewskich
1100Int. dziękcz. w 15 r. ur. Oli Antczak z prośbą o błog. Boże, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatki i jej bliskich

Chrzest: Antonina Mioduszewska i Bartosz Smoliński

1800+ Zygmunta Popławskiego w 2 r. śm.