Od 24 do 31 marca 2019 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(24.03.2019)

III Niedziela Wielkiego Postu

900+ Zofię, Józefa i Stanisława Roguskich, Stefanię i Pawła Waś, Jana Roguskiego
1100+ Genowefę, Mariana i zm. z rodz. Wilimów, Sylwestra i Ireneusza Król
1800+ Czesławę Palesa
Poniedziałek1800+ Leokadię i Tomasza Babickich
Wtorek700Za Parafian
Środa1800+ Wandę w 1 r. śm. i Jana w 15 r. śm. Wiśniewskich
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Janusza Świderskiego w 3 r. śm., Halinę i Czesława Bledzewskich, Paulinę Glinka
Sobota1800Int. dziękcz. w 30 r. sakr. małż. Doroty i Marka Chudy z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Faustyny dla Jubilatów, ich dzieci, wnuków  i wszystkich bliskich
Niedziela

(31.03.2019)

IV Niedziela Wielkiego Postu

900+ Helenę w 1 r. śm. i Aleksandra w 21 r. śm. Kostrzewa, i ich rodziców
1100+ Mariannę w 6 r. śm. i Jana Brzezickich
1800+ Annę, Czesława, Jana Kolatorskich, Annę, Jana, Eugeniusza Sulejewskich, Janinę, Józefa, Bogdana Tlaga, c.r. Rzępołuchów i Kucharskich