Od 8 do 15 maja 2022 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(08.05.2022)

IV Niedziela wielkanocna

900+ Jadwigę i Stanisława Brodackich
1100+ Stanisława, Stanisławę i Jana Czeredys
1800+ Dominika Kamińskiego
Poniedziałek1800+ Stanisława Wrzoska, Stanisława, Czesławę i Roberta Rucińskich
Wtorek1800+ Mariannę i Mariana Śmiecińskich
Środa1800+ Jana Chacińskiego
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Wypominki roczne
Sobota1800+ Władysława Jeznacha w 24 r. śm.
Niedziela

(15.05.2022)

V Niedziela wielkanocna

900+ Zofię Sobańską
1100+ Zofię i Zdzisława Potęga
1800+ Stanisława w 27 r. śm. i Bronisławę Syrówka, Celinę i Andrzeja Żmijewskich, i zm. z rodz.