GRUDZIEŃ 2020

Intencja papieska: Módlmy  się, aby nasza osobista  relacja  z  Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Intencja parafialna: Aby adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa pomogło nam dostrzegać Jego Obecność w liturgii Kościoła, w sobie, w bliźnich i całym stworzeniu.