MARZEC 2022

Intencja papieska: Módlmy się, abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Intencja parafialna: O pokój dla Ukrainy i wszędzie tam gdzie trwają wojny a także w naszej Ojczyźnie i naszych Rodzinach.