Od 14 do 21 marca 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(14.03.2021)

IV Niedziela Wielkiego Postu

900+ Grzegorza Jóźwiaka w 14 r. śm., Honoratę, Zbigniewa, Kazimierza Burdelasów
1100+ Stanisława Wrzoska w 4 r. śm., Czesławę i Stanisława Rucińskich w 13 r. śm.

Chrzest: Kamil Praski

1800+ Ryszarda Kycia w 3 r. śm. i jego rodziców
Poniedziałek1800+ Jakuba Broma
Wtorek700+ Henrykę Stefaniuk w 32 r. śm.
Środa1700+ Irenę Jagodzińską w mieś. po śm.
1800+ Zygmunta Kuźnickiego w 27 r. śm.
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Józefę i Józefa Jeznach, i zm. z rodz. oraz Józefę Wiśniewską
Sobota1800+ Helenę, Józefa i Zdzisława Uchto
Niedziela

(21.03.2021)

V Niedziela Wielkiego Postu

900+ Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię i Pawła Waś
1100+ Genowefę i Mariana Wilimów, i zm. z rodz
1800+ Halinę, Lucjana, Zofię i Stanisława Michałowskich, Wiktorię i Bronisława Sulejewskich, Czesława Burdelasa