Od 16 do 23 maja 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(05.16.2021)

Niedziela Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość

900+ Zofię i Czesława Waś
1100+ Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię, Pawła i Henryka Waś
1800+ Jadwigę i Stanisława Brodackich
Poniedziałek1700+ Halinę Modzelewską w mieś. po śm.
1800+ Mariana Kostrzewa
Wtorek1800+ Walerię i Władysława Rosłon
Środa1700+ Józefę Strońską w mieś. po pogrzebie
1800+ Zygmunta Jeznacha i zm. z rodz.
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800+ Lucynę i Henryka Kielak, i zm. z rodz.
Sobota1800+ Grzegorza Zych
Niedziela

(05.23.2021)

Niedziela, Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość

900+ Agnieszkę i Stanisławę
1100+ Mariannę, Jerzego i Dariusza Antczak
1800+ Annę Berta