Od 9 do 16 maja 2021 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(05.09.2021)

VI Niedziela Wielkanocna

900+ Stanisława Wrzoska, Stanisława, Czesławę i Roberta Rucińskich
1100+ Stanisławę i Aleksandra Baranowskich, i ich rodziców oraz Aleksandrę i Tadeusza Gawińskich
1800+ Stanisława i Halinę Modzelewskich, Grzegorza Górskiego
Poniedziałek1800+ Elżbietę i Wiktora Jurewicz
Wtorek1700+ Marię Kontowską w mieś. po śm.
1800+ Władysława Jeznacha w 23 r. śm.
Środa1800+ Jana Chacińskiego
Czwartek1800Msza zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Wypominki roczne
Sobota1800+ Franciszka i Czesławę Kuźnickich, i ich rodziców
Niedziela

(05.16.2021)

Niedziela Wniebowstąpienie Pańskie, uroczystość

900+ Zofię i Czesława Waś
1100+ Zofię, Józefa, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię, Pawła i Henryka Waś
1800+ Jadwigę i Stanisława Brodackich