Od 8 do 15 marca 2020 roku

DzieńGodz.Intencja
Niedziela

(08.03.2020)

II Niedziela  Wielkiego Postu

900+ Honoratę, Kazimierza, Zbigniewa Burdelasów i Grzgorza Jóźwiaka
1100+ Halinę, Lucjana, Zofię, Stanisława Michałowskich, Wiktorię i Bronisława Sulejewskich, Czesława Burdelasa

Chrzest: Jan Beczek, Krzysztof Murawski

1800+ Zofię i Tadeusza Tymińskich
Poniedziałek1800+ Krystynę Dźwigała
Wtorek700   Za Parafian
Środa1700+ Janinę Portacha w mieś. po pogrzebie
 1800+ Rodziców Przybyłowskich i Rodzeństwo
Czwartek1800Msza św. zbiorowa do Miłosierdzia Bożego
Piątek1800Msza wypominkowa roczna
Sobota1800+ Ryszarda Kycia w 2 r. śm.
Niedziela

(15.03.2020)

III Niedziela  Wielkiego Postu

900+ Józefa, Zofię, Stanisława, Jana Roguskich, Stefanię i Pawła Waś
1100+ Stanisława Czeredysa w 1 r. śm.
1800+ Jadwigę, Czesława i Marcina Jarzębskich